Informatie voor parochies – De wonderlijke 7, een ontdekkingsreis

Informatie voor parochies – De wonderlijke 7, een ontdekkingsreis

Een ontdekkingsreis? 
Ook in deze tijd zijn er gezinnen die écht in de wereld willen zijn, en die zich tegelijkertijd aangetrokken weten door wie of wat ons te boven gaat. Zij willen hun kinderen dit alles meegeven. MAAR HOE DAN?
Op dit verlangen wil de ontdekkingsreis ‘De Wonderlijke 7’ op 1 juli 2023 in park Orientalis een van de antwoorden zijn.

Als ingewijde en toegewijde parochiemedewerker heeft u vast een vermoeden waar het om gaat, als we het over de Wonderlijke 7 hebben. We gebruiken onze kerkelijke aanduiding niet, om de reis een ontdekkingsreis te laten blijven.

We starten bij onze levensmomenten, om uit te komen bij Bijbelverhalen en rituelen. Zij geven een nieuwe kijk op onze life events. Tenslotte ontdekken we: Jezus is er steeds bij. Dit alles in de tot de verbeelding sprekende wereld van het museumpark.

Gemeenschap
Ons doel is verdieping van het verstaan van de Wonderlijke 7. Het is duidelijk dat ouders en kinderen hongeren naar passende voeding en verdieping. Zij, én onze parochies, hongeren daarnaast óók naar gemeenschap. Gezinnen zullen straks dragers zijn in geloofsgemeenschappen. Hoe fijn is het, als je elkaar daarbij tot steun kunt zijn. Samen een dag ontspannen op weg zijn, helpt enorm bij het elkaar vinden, leren kennen en waarderen.

Ontzorgen
U komt met uw gezinnen. Wij zorgen voor de rest: busvervoer (als dat gewenst is), een afwisselend programma, eten, een wonderlijke omgeving. We brengen de dag door in twee musea op loopafstand van elkaar. Gezinnen komen er niet elke dag. De kosten voor dit alles bedragen €5,00 per persoon, all inclusive. U kunt als parochie deelnemende gezinnen wellicht nog sponsoren.

Voor wie is deze dag?
Het programma van deze dag is afgestemd op gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd. Papa’s, mamma’s, opa’s en oma’s, broers, zusjes en vrienden en vriendinnetjes: ze zijn allemaal van harte welkom.

Gemeenschappen met niet-Nederlandse achtergrond 
Wij nodigen in het bijzonder gemeenschappen met een niet-Nederlandse achtergrond uit om te komen. De kleurenrijkdom in onze kerken is een schat van grote waarde. Soms moeten we de weg naar elkaar nog vinden. Deze dag geeft een prachtige gelegenheid elkaar informeel te ontmoeten. De Wonderlijke 7 zijn er voor ons allemaal!

Wat is de rol van de parochie?
We stellen het erg op prijs wanneer parochies of gemeenschappen met hun gezinnen komen. Een reis die je samen onderneemt is een zegen voor de verbinding tussen gezinnen onderling, en die met de parochie. Deze stond erg onder druk de afgelopen jaren. Bovendien is het een verzorgd en overzichtelijk dagje uit samen, in het licht van Jezus Christus en zijn Evangelie.
U kunt gezinnen van communicanten uitnodigen, doopouders met grotere kinderen, misdienaars met hun gezinnen, gezinnen van kindercatechesegroepjes, kinderkoor enz..
Promotiemateriaal vindt u onder aan deze pagina en kunt u desgevraagd toegestuurd krijgen.

Contactpersoon uit de parochie 
Wanneer u met uw gezinnen wilt komen in juli, vragen we u om een contactpersoon. Deze contactpersoon is voor de organisatie het aanspreekpunt van de parochie of gemeenschap. We houden hem of haar steeds op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen, eventuele laatste veranderingen enz. U kunt zich opgeven als contactpersoon via familiepastoraat@bisdomdenbosch.nl

Hoe komt u in Heilig Landstichting? 
U komt of met eigen vervoer of u kunt met een bus mee. Er zijn bussen beschikbaar die groepjes deelnemers ophalen op verschillende plaatsen in het bisdom, en naar Heilig Landstichting brengen.

Slecht weer?
Alle activiteiten spelen zich zoveel mogelijk buiten af. Ook bij slechter weer zullen de activiteiten doorgaan: een mogelijk buitje hoort bij een pelgrimstocht. In ieder geval kan iedereen droog en veilig lunchen. Om ieders veiligheid te kunnen garanderen is een maximumaantal deelnemers vastgesteld: 300 personen, ongeveer 75 gezinnen.

Kosten
De kosten bedragen € 5,00 per persoon. Omdat deze dag voor sommige gezinnen toch in de papieren gaat lopen, doen we de suggestie dat u als parochie bijdraagt in de kosten voor gezinnen.
Neemt u als parochie een deel of het gehele bedrag van uw deelnemende parochianen voor uw rekening, dan is het mogelijk om bij het Huis van de Pelgrim een groepscode af te spreken. Deze code kunnen de gezinnen bij aanmelden invoeren, waardoor zij direct de kortingsprijs betalen. Het Huis voor de Pelgrim factureert de gegeven kortingen in één keer bij de parochie. Bovendien houdt de parochie zo overzicht over wie er die dag meegaat.
Geld mag nooit een beletsel zijn om mee te doen; ook niet bij gezinnen die op individuele basis inschrijven. Wanneer er toch problemen van financiële aard opduiken, neemt u dan contact met ons op: Manon van den Broek 073 523 20 60 of Ingrid van Meer 06 128 670 84.

Aanmelden
Aanmelden gebeurt bij bedevaartorganisatie Huis voor de Pelgrim, via deze link. Uiterste inschrijfdatum is 1 juni. We vragen gezinnen aan de parochie te laten weten dat zij gaan.
Ook de leden van het pastorale teams vragen we zich aan te melden, in verband met eten enz.

Informatie
Voor uw vragen rond het programma en de organisatie kunt u terecht bij Manon van den Broek via familiepastoraat@bisdomdenbosch.nl of tel. 073 523 20 60.
Hier kunt u ook extra posters en flyers aanvragen.
Voor specifieke vragen rondom aanmelding en busvervoer neemt u contact op met Chantal Piters van het Huis voor de Pelgrim: c.piters@huisvoordepelgrim.nl of tel.nr. 043 321 57 15.

De meest recente informatie vindt u op deze website van het bisdom van ’s-Hertogenbosch.

Logo Wonderlijke 7

Teksten voor parochiebladen: teksten

Flyer: Flyer wonderlijke 7

Poster: Poster A3