Er was eens… praktische info

Er was eens… praktische info

Praktische informatie

Voor wie?

Voor gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd uit het bisdom van ‘s-Hertogenbosch. Papa’s, mama’s, opa’s en oma’s, broers, zusjes en vriendjes zijn allemaal van harte welkom.

Kan dat allemaal in Coronatijd?

De pelgrimstocht wordt conform de dan geldende coronamaatregelen georganiseerd. Op de dag zelf vult u bij aankomst een gezondheidscheck in. Alle activiteiten spelen zich zoveel mogelijk buiten af. Ook bij slechter weer zullen de activiteiten doorgaan: een mogelijk buitje hoort bij een pelgrimstocht. In ieder geval kan iedereen droog en veilig lunchen. Om ieders veiligheid te kunnen garanderen is een maximumaantal deelnemers vastgesteld: 300 personen, ongeveer 75 gezinnen.

Hoe komt u in Den Bosch?

U komt of met eigen vervoer of u kunt met een bus mee. Er zijn bussen beschikbaar, die groepjes bedevaartgangers ophalen op verschillende plaatsen in het bisdom van ‘s-Hertogenbosch.

Opgeven?

  1. Maak bij uw parochie kenbaar dat u mee wilt gaan.
  2. Vul het aanmeldformulier op deze website in.

Kosten

De kosten zijn € 5,00 per persoon. U wordt verzocht bij inschrijving het totaalbedrag per omgaande over te maken op rekening:

IBAN NL15 INGB 0001 0586 99
t.n.v. Huis voor de Pelgrim Maastricht
o.v.v. dagbedevaart gezinnen, uw familienaam en uw parochienaam

Meer informatie

De bedevaart wordt georganiseerd door het Team Familiepastoraat van het bisdom van ‘s-Hertogenbosch, het Huis voor de Pelgrim en de Broederschap van O.-L.-V van Den Bosch.

Alle pastorale teams van het bisdom van ‘s-Hertogenbosch zijn op de hoogte. In parochies die meedoen, is er een contactpersoon. Vraag in uw parochie naar de contactpersoon. Hij of zij is op de hoogte van de meest recente informatie en weet wie er allemaal mee gaat!

Voor uw vragen rond het programma en de organisatie kunt u terecht bij Manon van den Broek via familiepastoraat@bisdomdenbosch.nl of tel. 06 3305 0794.

Voor specifieke vragen rondom aanmelding en busvervoer neemt u contact op met Chantal Piters van het Huis voor de Pelgrim: c.piters@huisvoordepelgrim.nl of tel: 043 321 5715.