Een nieuwe werkelijkheid in het familiepastoraat

Een nieuwe werkelijkheid in het familiepastoraat

vrijdag 13 mei, van 9.30 u tot 13.00 uur (eerste groep) of 13.30 u tot 17.00 uur (tweede groep)
op Abdijhof Mariënkroon in Nieuwkuijk.

Deze studiedag wordt georganiseerd voor hen die werken in het huwelijks- en gezinspastoraat, of het een warm hart toedragen.

Aanleiding voor deze studiedag
In het pastoraat, in onze dagelijkse omgeving lopen we vaak aan tegen de spanning tussen de praktijk van partnerrelaties in de samenleving en wat de kerk hierin van ons vraagt. Zo is bijvoorbeeld een minderheid van de doopouders getrouwd, hebben veel huwelijksparen kinderen als ze gaan trouwen, zijn parochianen ouders van homoseksuele zonen of lesbische dochters, enz.

‘Zes jaar geleden ontmoette ik een gezin in de communievoorbereiding. Hun communicant religieus heel gevoelig, vader héél kritisch naar de kerk, moeder vermoeid, kleiner broertje. Na de communievoorbereiding was er incidenteel contact. Bij het vormsel van hun oudste en de communievoorbereiding van hun jongste leerde ik dat de familie verhuisd was, en vader en moeder gescheiden. Op het inschrijfformulier zag ik dat vader samenwoont met een vriendin en dat moeder ook samenwoont met een vriendin. De jongens wonen met een bonus-broer bij moeder. Het contact met moeder groeit. Zij raakt met haar twee zoontjes langzaam meer bij de parochie betrokken.’

Het gaat om de spanning die gevoeld wordt in het pastoraat. Kunnen we in deze spanning gaan staan? Kunnen we de kerk trouw blijven en tegelijk mensen opbouwen en in verbinding blijven? Tijdens de studiedag willen we deze situatie verder brengen.

Hoe gaan we dat doen?
Martine van Bouwdijk Bastiaanse en Marc Loriaux nemen ons mee door Joh. 8, de overspelige vrouw. Elke deelnemer verdiept een casus waarin hij of zij in deze spanning komt te staan. We onderzoeken de oordelen en de kwetsbaarheden die in het geding zijn, en komen tot een nieuwe manier van communiceren.

Meer over Martine van Bouwdijk Bastiaanse en Marc Loriaux
Martine is studieprefect van priester- en diakenopleiding Bovendonk. Ze werkt daarnaast als adviseur en coach op het gebied van verandermanagement en leiderschap. Ze is als docent verbonden aan Avans hogeschool en doceert communicatie en persoonlijk leiderschap. Martine is lid van de lekenraad van het bisdom van ’s-Hertogenbosch. Marc komt uit België (° 1960) en is sinds 1982 benedictijner monnik, ingetreden in Vaals, waar hij in 2002 priester gewijd werd. Nu is hij in het Liobaklooster in Egmond. Hij studeerde filosofie en theologie in binnen- en buitenland.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor deze studiedag via aanmelding@bisdomdenbosch.nl onder vermelding van uw naam, en de naam en datum van de studiedag. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging. Begin mei ontvangt u nadere informatie over de bijeenkomst. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

We houden een groepsgrootte aan van maximaal 16 personen. We hebben plaats voor twee groepen, daarom zijn er nog enkele plaatsen beschikbaar.

Voor contact en verdere informatie stuur een email.

Graag tot ziens op 13 mei!