Bisdom

Talenten Programma

Het bisdom van ’s-Hertogenbosch heeft een uitdagend en vernieuwend meerjarenprogramma voor parochies over communicatie en geldwerving, het Talenten Programma. Het doel is om het kennisniveau op het gebied van communicatie en geldwerving in de parochies te verhogen. Het Talenten Programma concentreert zich momenteel op de jaarlijkse werving van kerkbijdrage (waaronder de Actie Kerkbalans) en op het verwerven van  nalatenschappen.

Werving kerkbijdrage
De landelijke Actie Kerkbalans vormt voor veel parochies een belangrijk onderdeel van de werving van kerkbijdrage. In dat kader zijn veel voorbeeldmaterialen en -brieven beschikbaar, die u in dat kader kunt gebruiken. Hiervoor verwijzen wij graag naar de site kerkbalans.nl. Indien gewenst, kunt u uw wervingsbrieven ook aan het bisdom ter beoordeling voorleggen. Daarvoor neemt u contact op met de projectleider van het Talenten Programma klik hier.

Nalatenschappen
Om het thema ‘Nalaten aan de parochie’ bespreekbaar te maken, heeft het bisdom de toolkit Nalatenschappen samengesteld. Hiermee wordt het vergroten van de toekomstige inkomsten uit nalatenschappen beoogd.

Veel parochianen laten na aan goede doelen. Het komt bij hen niet altijd op dat zij ook de parochie in hun testament kunnen opnemen. Ook is er bij parochianen en bij parochies niet altijd de benodigde kennis over nalaten. Het onderwerp kan verder met schroom zijn omgeven. Hoe maak je het bespreekbaar? En hoe kun je als parochie de inkomsten uit nalatenschappen vergroten?

De toolkit Nalatenschappen biedt antwoorden op veel gestelde vragen. Met de verschillende elementen uit de toolkit, kunnen parochies concreet aan de slag rond het thema nalaten aan de parochie, of hun huidige activiteit op dat terrein een nieuwe impuls geven. Op het gebied van de werving van nalatenschappen is in veel parochies nog veel te winnen.

Nadere informatie
Heeft u vragen over het talentenprogramma of heeft u concreet behoefte aan ondersteuning, neem dan contact op met projectleider van het Talenten Programma klik hier.