Nieuws   Nieuws archief   Agenda   

Bisdom 's-Hertogenbosch


 • 12 SEP

  ​Bisschop Mutsaerts: Kerk in de samenleving!

  ​Op zondag 7 september werd op NPO 2 het Geloofsgesprek uitgezonden waarin presentator Leo Fijen sprak met monseigneur Rob Mutsaerts, hulpbisschop en eerste vicaris-generaal van het bisdom ’s-Hertogenbosch. Hun gesprek vond plaats op de Parade midden tussen de Bossche Kermis.

  Lees verder..

 • 05 SEP

  Campagne #WeAreN

  ​Zeker honderdduizend christenen in Irak zijn op de vlucht voor bedreiging en geweld omwille van hun geloof. Wij, Nederlandse christenen, willen laten zien dat we ons met hen verbonden voelen. Door gebed voor slachtoffers en vervolgers. Door het bieden van praktische hulp. En door het Nasrani-teken, waarmee vervolgers christenen in Irak markeren. Strijders van de terreurbeweging IS (Islamitische Staat) markeerden huizen van christenen in Mosul met de Arabische letter N. Die letter staat voor Nasrani of Nazarener, de naam die moslims gebruiken voor christenen.

  Lees verder..

 • 04 SEP

  Werkdocument over de caritas in de parochies

  ​Begin september heeft de bisschop een werkdocument gepubliceerd en verstuurd aangaande de caritas en de diaconie in de parochies. De opbouw van de nieuwe parochie vraagt om nieuwe initiatieven. Als er nieuwe structuren voor het beheer in de parochie zijn geschapen, kan de invulling en uitwerking ervan een aanvang nemen.

  Lees verder..

 • 02 SEP

  Lesbrief week van het katholiek onderwijs

  ​Van 6 tot en met 10 oktober 2014 wordt op initiatief van de Nederlandse Katholieke Schoolraad 'de week van het katholiek onderwijs' gehouden. Scholen worden opgeroepen om tijdens deze week uitdrukkelijker aandacht te besteden aan hun katholieke identiteit. Het is een week waarin scholen uitgenodigd worden om te laten zien hoe de katholieke identiteit van de school concreet vorm krijgt.

  Lees verder..

 • 01 SEP

  Opening studiejaar diocesaan vormingscentrum

  ​Vrijdagavond was de opening van het nieuwe studiejaar van het diocesaan vormingscentrum. Deelnemers aan het vierjarig vormingstraject Groeien in geloof, geloven in groei, waren uitgenodigd, samen met de studenten van de diakenopleiding.

  Lees verder..

 • 29 AUG

  Jaarprogramma jongeren van start op 14 september

  ​​Het nieuwe school- en werkjaar gaat weer van start en daarmee ook het nieuwe jaarprogramma voor jongeren van het bisdom Den Bosch. Te beginnen met Re-fresh op 14 september en de eerste verdiepingscursus vanaf 15 september over de Bijbel.

  Lees verder..

 • 19 AUG

  Opgroeisymposium

  ​Op zaterdag 27 september a.s. vindt er in Hilversum een symposium plaats over seksuele opvoeding. Als bisdom van ’s-Hertogenbosch willen we ouders en andere opvoeders attenderen op deze dag en van harte uitnodigen om deel te nemen. Sprekers op de dag zijn o.a. prof. William Newton, Kees van der Staaij en Martha Hoffenkamp. De dag wordt georganiseerd door een aantal katholieke organisaties.

  Lees verder..

 • 18 AUG

  Nederlandse Kerkprovincie publiceert een “Klein Missaal”

  Lees verder..

 • 14 AUG

  Bisdomkantoor gesloten

  ​​In verband met Maria ten Hemelopneming is het bisdomkantoor vrijdag 15 augustus gesloten.

  Lees verder..

 • 14 AUG

  Toekomst voor kerken in Noord-Brabant

  ​​De afgelopen jaren zijn in Noord-Brabant diverse kerkgebouwen buiten gebruik geraakt. Ook de komende jaren zullen nog veel kerkgebouwen leegkomen.

  Lees verder..