Nieuws   Nieuws archief   Agenda   

Bisdom 's-Hertogenbosch


 • 15 DEC

  Eucharistie, bron van goed samenleven

  ​Onlangs verscheen in opdracht van de Nederlandse bisschoppenconferentie het magazine ‘Verbonden, de kunst van goed samenleven’. In dit magazine staat een existentieel thema centraal: het verlangen naar een menswaardige en rechtvaardige samenleving waar we zelf tot recht komen én die tegelijk solidair is.

  Lees verder..

 • 12 DEC

  DiaconAction: tieners en Jongeren in actie voor de medemens

  ​DiaconAction is een jaarlijks terugkerend initiatief waarbij tieners en jongeren uitgenodigd worden zich gezamenlijk diaconaal in te zetten voor mensen in hun eigen omgeving. In heel Nederland bedenken groepen een eigen activiteit (bijvoorbeeld het maken en uitdelen van fruitmanden of het bezoeken van een bejaardentehuis) en voeren die als groep samen uit. Elke groep is vrij om te kiezen op welk moment in het jaar de actie wordt uitgevoerd.

  Lees verder..

 • 11 DEC

  Stille Nacht, Heilige Nacht

  Lees verder..

 • 10 DEC

  ​Nieuwe samenstelling priesterraad

  ​De priesterraad is een vertegenwoordiging van alle actieve en gepensioneerde priesters van het bisdom ‘s-Hertogenbosch; deze heeft als taak, volgens artikel 495 van het Kerkelijk Recht ‘de bisschop in het bestuur van zijn bisdom -volgens de regels van het kerkelijk recht- te helpen om zo het pastoraal welzijn van de gelovigen zo goed mogelijk te bevorderen.’

  Lees verder..

 • 04 DEC

  Adventsactie officieel van start: “Verspreid het Licht van de wereld!”

  ​​“Uw Licht, voor de wereld.” Met die woorden ontstak Mgr. J.M. Punt, bisschop van Haarlem-Amsterdam, de eerste Adventskaars. Daarmee is op de eerste zondag van de Advent de Adventsactie officieel van start gegaan. Door het hele land zetten honderden vrijwilligers zich de komende weken belangeloos in om mensen in de marge van de samenleving te helpen.

  Lees verder..

 • 03 DEC

  ​Korte cursus ‘Kracht en bloei van de volksdevotie’

  ​Aan het begin van het nieuwe jaar zal een korte cursus van start gaan over volksvroomheid, liturgie en evangelisatie. De vijf bijeenkomsten zouden goed passen in deze adventstijd. In december komen we namelijk tal van uitingen van volksvroomheid tegen.

  Lees verder..

 • 03 DEC

  ​Bisschop Hurkmans al enige tijd ziek

  ​Sinds enige maanden is Mgr. Hurkmans ziek en wordt hij node gemist in het bisdom. Er is tot nu toe nog geen goede berichtgeving geweest, omdat er te veel onzekerheden waren en het misschien niet zo lang zou duren. Veel mensen vragen hoe het met hem gaat.

  Lees verder..

 • 28 NOV

  Middeleeuwers: barbaren of hoffelijke lieden?

  ​Onder journalisten is het een gewoonte om baarbaars geweld te typeren als “middeleeuws”. Othoofdingen door IS worden bijvoorbeeld als zodanig benoemd. Het zijn overigens niet alleen journalisten die de donkere tijden voor de verlichting aanduiden als barbaars, redeloos en onbeschaafd. In Quintin Taratino’s befaamde Pulp Fiction horen we Ving Rhames roepen “I am gonna get medieval on your ass”, het cliché in optima forma bevestigend.

   

  Lees verder..

 • 27 NOV

  ​11 april 2015: 17e editie Power of Fire

  ​Op zaterdag 11 april 2015 vindt voor de zeventiende maal de Power of Fire vormelingendag plaats. Graag willen wij u en uw vormelingen van harte uitnodigen voor deze dag!

  Lees verder..

 • 26 NOV

  ​Viering Dag van het Jodendom

  ​​Jaarlijks viert de Rooms-katholieke Kerk in Nederland op verschillende plaatsen de Dag van het Jodendom. Het doel is kennismaking voor iedereen binnen de Kerk met de Joodse wortels van het Christendom, door ontmoeting met het Jodendom van nu.
  De Dag van het Jodendom is daags voor het begin van de Gebedsweek voor Eenheid onder de christenen. Daarmee willen de bisschoppen uitdrukken dat alle christelijke kerken wortelen in het jodendom.

  Lees verder..