Nieuws   Nieuws archief   Agenda   

Bisdom 's-Hertogenbosch


 • 05 MRT

  Heden: de blijde boodschap van vreugde!

  ​​Op zaterdag 28 maart is er de gehele dag in Kasteel Hernen (gem. Wijchen, bij Nijmegen) een studiedag over iconen, met lezingen en workshops.
  Op deze dag – met als titel de beginwoorden van een Griekse Maria Boodschap-hymne – wordt stilgestaan bij de ‘werking’ van iconen als hedendaagse geloofsverkondiging. Dit gebeurt allereerst in drie achtereenvolgende voordrachten en later in drie gelijktijdige kleinere groepen.

  Lees verder..

 • 24 FEB

  Jongeren vieren Wereldjongerendag op Palmzondag

  ​​Op 29 maart 2015, Palmzondag, wordt de 30e Wereldjongerendag gevierd. Over de hele wereld komen tieners en jongeren op die dag bij elkaar om Wereldjongerendag te vieren. Jongeren en tieners (12-30 jaar) in ons bisdom zijn die dag van harte uitgenodigd in Geldrop.

  Lees verder..

 • 23 FEB

  in Memorian Hendrikus Gerardus Groothuijse

  ​​Op 17 februari 2015 is te Uden overleden de zeereerwaarde heer Hendrikus Gerardus Groothuijse, emeritus-pastoor van de parochies H. Lambertus te Nistelrode en H. Lambertus te Vorstenbosch.

  Lees verder..

 • 23 FEB

  Geloofsleerlingen worden doopleerlingen

  ​Voor elf volwassenen vond zondag 22 februari j.l. tijdens de eucharistieviering in de kathedrale basiliek St. Jan evangelist in ’s-Hertogenbosch een naamsverandering plaats.
  De elf volwassenen hadden bij het bisdom aangegeven dat ze graag gedoopt wilden worden. Samen met vele andere volwassenen met dezelfde wens, begonnen ze aan het begin van de 40-dagentijd 2014 aan het catechumenaat.

  Lees verder..

 • 14 FEB

  Vastenaktie-documentaire over Sri Lanka bij RKK televisie

  Lees verder..

 • 13 FEB

  In Memoriam prof. dr. Cornelis Ebertus Maria Struyker Boudier

  ​Op 11 februari 2015 is overleden de zeereerwaarde heer prof. dr. Cornelis Ebertus Maria Struyker Boudier, emeritus-pastoor van de parochie H. Antonius Abt te Malden.

  Lees verder..

 • 11 FEB

  ​​Feestdag O.L.Vrouw van Lourdes: bedevaart in het bisdom

  ​Alweer bijna een jaar geleden is bisschop Hurkmans met gelovigen uit heel het bisdom naar Lourdes op bedevaart geweest. Met ruim 1.000 pelgrims is er gevierd bij de Grot van Lourdes om op voorspraak van Maria te bidden tot haar Zoon, onze Heer.
  Vandaag, 11 februari, op de feestdag van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, denken wij in het bijzonder terug aan deze mooie bedevaart met vele bijzondere vieringen, momenten en ontmoetingen.

  Lees verder..

 • 06 FEB

  ​Het catechumenaat: een teken van deze tijd

  ​Het catechumenaat werd door het Tweede Vaticaans Concilie in ere hersteld (SC 64). In de Kerk is het catechumenaat van oudsher de periode van voorbereiding om de christelijke initiatiesacramenten van doopsel, vormsel en Eucharistie te ontvangen. Het was de bedoeling heel de katholieke Kerk – en niet alleen de missielanden – bij deze pastoraal te betrekken. Men wou opnieuw de waarde doen ontdekken van deze tijd van voorbereiding.

  Lees verder..

 • 02 FEB

  ​11 maart: netwerkbijeenkomst voor parochies

  ​Na twee eerdere geslaagde edities, vindt ook in 2015 een netwerkbijeenkomst voor parochies plaats en wel op woensdag 11 maart.
  De bijeenkomst vindt van 17.45 tot 22.00 uur plaats in bezinningscentrum Emmaus in Helvoirt. Het doel van deze bijeenkomst is wederom om pastoraal werkenden, bestuurders en vrijwilligers in de parochies van ons bisdom nog meer bekend te maken met ontwikkelingen in en de mogelijkheden van de nieuwe parochies op diverse terreinen, zowel bestuurlijk als pastoraal.

  Lees verder..

 • 30 JAN

  ​21 maart: jongerenbus naar de Stille Omgang

  ​Op zaterdag 21 maart 2015 wordt in Amsterdam de jaarlijkse Stille Omgang gelopen, met daaraan gekoppeld een speciaal voor jongeren van 14-30 jaar. Jong Bisdom Den Bosch zet weer een bus in om jongeren van en naar Amsterdam te vervoeren.

  Lees verder..