Nieuws   Nieuws archief   Agenda   

Bisdom 's-Hertogenbosch


 • 30 JUL

  Gezinsweekend met gezinsdag in de abdij van Postel

  ​Van vrijdag 18 september tot en met zondag 20 september organiseert de abdij van Postel een gezinsweekend. Op zaterdag 19 september is er de gezinsdag rond het thema "De kern van ons geloof". Mgr. Rob Mutsaerts, hulpbisschop van het bisdom Den Bosch, zal zaterdagvoormiddag een conferentie geven en de H. Mis celebreren.

  Lees verder..

 • 15 JUL

  ​Nieuwe kosters van harte welkom!

  ​“Al doende leert men”, zo luidt het gezegde. Ook het omgekeerde is echter waar: door meer te leren, ga je dingen beter doen en als je meer ervan af weet, heb je er ook meer plezier in. Dat geldt ook voor de kosters in de parochie. Ze hebben een verantwoordelijke taak, waarbij heel wat komt kijken. Veel gelovigen, ook pastores, zijn afhankelijk van hun werkzaamheden bij de voorbereiding van vieringen en ondersteuning tijdens vieringen. Dan geeft het voldoening als je dat alles zodanig verricht dat het bijdraagt aan een goede en waardige liturgie, waardoor gelovigen zich aangesproken en geraakt voelen.

  Lees verder..

 • 08 JUL

  Informatiebijeenkomst Europascouts en -gidsen: 12 juli 2015

  ​​De Inter­na­tio­nale Unie van Europa­scouts en -Gidsen gaat terug op de inspi­ratie van de Jezuïet Jacques Sevin, binnen de scouting­tra­ditie van Robert Baden-Powell. Ont­staan in de vijf­tiger jaren, in de na-oor­log­se periode, stellen de Europa­scouts zich ten dienste van de opbouw van een christelijk Europa.
  De vijf doelstellingen van de Europascouts zijn: gezondheid, karaktervorming, een aanvoelen voor het concrete en voor de schepping, een geest van dienstbaarheid en de openheid voor God. Er zijn ca. 55.000 Europascouts, verspreid over nagenoeg alle landen van Europa.

  Lees verder..

 • 03 JUL

  In Memoriam Gedeon Gerardus Versantvoort

  ​​Op 1 juli 2015 is in het Jeroen Bosch Ziekenhuis te ’s-Hertogenbosch overleden de eerwaarde heer Gedeon Gerardus Versantvoort.

  Lees verder..

 • 26 JUN

  De paus wordt geprezen. Nu nog wel.

  ​De encycliek Laudato Si wordt alom geprezen in de media. Paus Franciscus wordt geprezen als klimaatactivist, strijder voor duurzaamheid, als iemand die oproept tot ecologische bekering en strijdt tegen de wegwerpcultuur. Ik lees het met instemming.
  Wat evenwel opvalt, is dat diezelfde media de ongemakkelijke fragmenten volledig negeren. Het zijn de paragrafen waarop men ten tijde van paus Benedictus ingezoomd zou hebben om vervolgens het gehele schrijven als irrelevant te bestempelen. Maar ja, heeft Franciscus destijds niet gezegd "who am I to judge?"

  Lees verder..

 • 23 JUN

  ​Ga je mee?

  ​We nodigen u uit om mee te gaan. Niet om gezellig de stad in te gaan of naar de Efteling, maar om te zien! Dat klinkt cryptisch. En daarom zullen we onze vraag toelichten.

  Lees verder..

 • 22 JUN

  Dienstbaarheid tot in de dood

  ​​‘Den Briel’ is een nationaal bedevaartsoord en het bekendste bedevaartsoord in het bisdom Rotterdam. Het hele jaar door, maar speciaal rond 9 juli, trekken vele katholieken erheen op bedevaart om de Martelaren van Gorcum te gedenken en gesterkt te worden in het geloof.
  Dit jaar is de nationale bedevaart op 11 juli met het thema: Dienstbaarheid tot in de dood.

  Lees verder..

 • 18 JUN

  ​​Geen zorgen voor zoekers naar Gods Koninkrijk

  ​Op zaterdag 20 juni zullen Alex Hendrickx, Mark Jongen, Anne-Marie Maenhout, Dorris Rijnen-Schoenmakers, Gerda Willems-Janssen de zending als pastoraal assistent ontvangen.

  Lees verder..

 • 12 JUN

  Personeelsuitje bisdom

  ​​Afgelopen woensdag 10 juni was de personeelsdag voor de medewerkers van het bisdom van 's-Hertogenbosch. Op het programma van die dag stond o.a. een bezoek aan het Collegium Augustinianum Gaesdonck (Goch Duitsland), waar diaken Peter Broeders, tot 1 augustus 2014 directeur-econoom van het bisdom, leiding aan geeft.

  Lees verder..

 • 05 JUN

  Sacramentszondag

  ​​Sacramentszondag 7 juni a.s. wordt om 11 uur de plechtige pontificale hoogmis met aansluitende Sacramentsprocessie in de Sint Jan in 's-Hertogenbosch gevierd. Deelname aan deze viering en processie staat open voor alle belangstellenden.

  Lees verder..