Nieuws   Nieuws archief   Agenda   

Bisdom 's-Hertogenbosch


 • 23 OKT

  Ziekte Mgr. Hurkmans

  ​​Wegens ziekte heeft de bisschop van ’s-Hertogenbosch, mgr. A. Hurkmans zijn afspraken afgezegd en neemt hij voorlopig geen nieuwe afspraken aan. De hulpbisschop en de vicaris-generaal zullen voor zover mogelijk en nodig waarnemen.

  Lees verder..

 • 20 OKT

  Kardinaal Eijk dankbaar voor deelname aan synode over het gezin

  ​​‘Het is tot nu toe heel intensief geweest en daardoor ook vermoeiend, maar ik ben blij dat ik deel mag uitmaken van deze synode over het pastoraat van huwelijk en gezin. We hebben de afgelopen dagen op verzoek van paus Franciscus open en met respect voor elkaars mening met elkaar gesproken, dat is verhelderend en leerzaam ook omdat in ieder werelddeel weer andere zaken een belangrijk aspect uitmaken van het huwelijks- en gezinspastoraat.’

  Lees verder..

 • 13 OKT

  Jaarlijkse herdenkingsdienst voor overleden defensiepersoneel

  ​Het is binnen onze samenleving een goede traditie om regelmatig onze overledenen te herdenken. De behoefte om te herdenken bestaat ook bij de nabestaanden van overleden burgers en militairen van het defensiepersoneel. Het Nationaal Katholiek Thuisfront en de Dienst Rooms Katholieke Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht organiseren daarom op de eerste zaterdag na Allerzielen de Nationale Requiemviering.

  Lees verder..

 • 07 OKT

  Gastlessen levensbeschouwing in de Week van het katholiek onderwijs

  ​Van 6 tot en met 10 oktober is de week van het katholiek onderwijs. De gedelegeerden voor onderwijs hebben vanuit het bisdom hieraan invulling gegeven.
  Eén van de initiatieven is het aanbod voor gastdocenten in de lessen levensbeschouwing op scholen voor voortgezet onderwijs.

  Lees verder..

 • 03 OKT

  Ouderen en hun missie in Kerk en wereld

  ​​Het diocesaan vormingscentrum biedt in de maanden november en december een korte cursus ‘ouderenpastoraat’ aan als onderdeel van de pastorale cursus ‘Geloven in groei’. Aanmelden is mogelijk tot 30 oktober.

  Lees verder..

 • 02 OKT

  Start Wereldmissiemaand

  ​Op zaterdag 27 september 2014 vond in Utrecht de bijeenkomst plaats voor de start van de wereldmissiemaand. Vicaris-generaal Van den Hout was als missiesecretaris a.i. hierbij aanwezig. Ongeveer een groep van 50 mensen die zich voor de missie in hun parochie inzetten was aanwezig. Op de website van Missio staat het volgende verslag van de dag

  Lees verder..

 • 02 OKT

  Vacature opbouwwerker diaconaal tienerwerk

  ​Voor de uitvoering van het project ‘Versterking (diaconale) betrokkenheid tieners in de parochie’ is het bisdom van ’s-Hertogenbosch op zoek naar mensen die belangstelling hebben voor de volgende functie: opbouwwerker diaconaal tienerwerk (m/v)

  Lees verder..

 • 01 OKT

  Kerstverhalen, gekozen door Antoine Bodar

  ​​In de kersttijd denken mensen eens te meer na over leven en dood, vriendschap en geborgenheid, vrede en tevredenheid, onschuld en zuiverheid. "Zij worden even (bijna) als kinderen die elkaar gunnen kunnen."
  Goede kerstverhalen zijn Anotine Bodar dierbaar. Hij ontdekte kerstverhalen die ertoe doen en stelde zijn eigen bundel samen.

  Lees verder..

 • 27 SEP

  Week katholiek onderwijs – een activiteit in Tilburg

  ​​In de week van het katholieke onderwijs presenteert de Stichting John Henry Newman voor Rooms-Katholiek Basisonderwijs haar plannen voor een nieuwe particuliere katholieke basisschool in Tilburg, waar goed onderwijs hand in hand gaat met integraal godsdienstonderricht en karaktervorming.

  Lees verder..

 • 26 SEP

  Synode gaat niet over hertrouwd gescheidenen

  ​​Paus Franciscus heeft met de buitengewone synode over het Gezin, die 5 oktober begint, vooral voor ogen een grotere waardering van het christelijk huwelijk als sacrament. Het mag duidelijk zijn dat in de huidige cultuur de Bijbelse visie op huwelijk en gezin nagenoeg onhaalbaar wordt geacht, en eerder als een last dan als goed nieuws wordt ervaren. Wellicht dat dit de reden voor paus Franciscus is om de heiligverklaring van Paulus VI te plannen aan het einde van de synode ter afsluiting ervan.

  Lees verder..