Nieuws   Nieuws archief   Agenda   

Bisdom 's-Hertogenbosch


 • 30 JAN

  ​21 maart: jongerenbus naar de Stille Omgang

  ​Op zaterdag 21 maart 2015 wordt in Amsterdam de jaarlijkse Stille Omgang gelopen, met daaraan gekoppeld een speciaal voor jongeren van 14-30 jaar. Jong Bisdom Den Bosch zet weer een bus in om jongeren van en naar Amsterdam te vervoeren.

  Lees verder..

 • 28 JAN

  ​De koster als BHV-er

  ​Waarom een BHV-er in de kerk?
  Simpel gezegd: overal waar mensen samenkomen moet hun veiligheid worden gegarandeerd.

  Lees verder..

 • 27 JAN

  ​Ga mee naar The Passion in Enschede?

  ​​Jong Bisdom Den Bosch organiseert opnieuw een busreis naar The Passion. Het evenement vindt op Witte Donderdag (2 april) plaats in Enschede.

  Lees verder..

 • 26 JAN

  Als atheïst heb je een groot geloof nodig

  ​​Er wordt in de media een merkwaardige discussie gevoerd over geloof en rede. Zelfs de erudiete Arnon Grunberg merkt plompverloren op dat elke geloof gebaseerd is op een illusie. Hoe weet hij dat? Een ieder die probeert te bewijzen dat zijn geloof ‘waar’ is, verkeert in dwaling: het bovennatuurlijke laat zich niet bewijzen door het natuurlijke. Ons verstand is er niet toe uitgerust. Het tegendeel geldt evenzeer. Elke poging het bestaan van God te ontkennen op rationele gronden is eveneens vruchteloos.

  Lees verder..

 • 23 JAN

  Inspirerende terugblik op week van het katholiek onderwijs

  ​​Van 6 tot 10 oktober 2014 was de week van het katholiek onderwijs. Er zijn in ons bisdom vele mooie gesprekken geweest, lessen gegeven, vieringen gehouden en andere initiatieven ontplooid. Een aantal van deze gebeurtenissen zijn opgetekend in het inspirerende magazine over de week van het katholiek onderwijs, uitgegeven door de NKSR.

  Lees verder..

 • 12 JAN

  ​Spiritualiteitsreis voor jongeren gelanceerd tijdens Kick-off 2015

  ​Tieners en jongeren luidden zondag 11 januari samen het nieuwe jaar in tijdens de Kick-off 2015 in het Sint Janscentrum in Den Bosch. Daar werd ook de spiritualiteitsreis naar Toledo gelanceerd die deze zomer zal plaatsvinden.

  Lees verder..

 • 08 JAN

  ​Bisschoppenconferentie geschokt door aanslag in Parijs

  ​De Nederlandse Bisschoppenconferentie is geschokt en verbijsterd door de berichten over de gewelddadige aanslag op de redactie van een tijdschrift in Parijs, waarbij twaalf doden zijn gevallen.
  De bisschoppen keuren het gebruik van elke vorm van geweld om de eigen mening of geloofsovertuiging op te dringen ten zeerste af. Eveneens keuren zij elke vorm van geweld af, die er op gericht is mensen ervan te weerhouden gebruik te maken van hun recht hun mening te uiten.

  Lees verder..

 • 06 JAN

  Inspiratiedag 'Omzien naar elkaar'

  ​Nederland staat op de drempel van grote veranderingen die van invloed zijn op mensen in armoede, vluchtelingen, dak- en thuislozen en zieken. Wat betekent dit voor de uitvoering en betekenis van uw vrijwilligerswerk? Op zaterdag 31 januari 2015 organiseert Skanfonds de Inspiratiedag 'Omzien naar elkaar'. Over katholiek sociaal denken én doen. Een dag voor mensen die zich vanuit de katholieke traditie inzetten voor kwetsbare mensen. Een dag vol bezieling, mooie verhalen en uitwisseling van relevante ervaringen en tips.

  Lees verder..

 • 20 DEC

  Wijziging bereikbaarheid bisdom

  Lees verder..

 • 19 DEC

  ​MRK Uden zoekt projectleider

  ​Het bisdom van ’s-Hertogenbosch behoort tot één van de drie bloedgroepen in het Museum voor Religieuze Kunst (MRK) te Uden. De andere twee bloedgroepen zijn de Gemeente Uden en de Zusters Birgittinessen. Deze drie partijen vormen gezamenlijk het bestuur van het museum. Het MRK beheert een groot deel van de collectie van het Bisschoppelijk Museum.

  Lees verder..