Nieuws   Nieuws archief   Agenda   

Bisdom 's-Hertogenbosch


 • 15 APR

  De Heilige Elisabeth, een oecumenische heilige, een heilige die verbindt

  ​Tussen het bisdom ’s-Hertogenbosch, de Protestantse Kerk van Zuid Nederland en het bisdom Kassel van de Evangelische Kerk van Kurhessen-Waldeck, met haar zetel in Kassel, bestaat een oecumenische vriendschap van meer dan veertig jaar.
  Ieder jaar ontmoeten we elkaar in de week van Pasen ergens in het bisdom Den Bosch, in een van de centra van de PKN in Zuid-Nederland of in het bisdom Kurhessen-Waldeck. Dit contact kwam kort na het Tweede Vaticaanse concilie dankzij Mgr. Bluyssen tot stand. Persoonlijke contacten zijn zoals altijd de motor van de oecumene.

   

  Lees verder..

 • 10 APR

  Dakloze jongeren bij de Nacht Zonder Dak

  ​​Jong Bisdom Den Bosch laat in samenwerking met de M25-groep van Parochie Johannes XXIII de pastorietuin in Enschot zaterdagavond 25 april in een grote krottenwijk veranderen. Ze organiseren ‘Nacht Zonder Dak’, waarbij zo’n 30 jongeren in zelfgebouwde hutten van karton of plastic de nacht door gaan brengen. Met deze actie halen ze geld op voor straatjongeren in Bolivia, Kenia en Cambodja, die hun nacht altijd op deze manier moeten doorbrengen.

  Lees verder..

 • 30 MRT

  ​Pasen vieren in de kathedraal met de bisschoppen

  ​In de Sint-Jan in ’s-Hertogenbosch wordt de volledige liturgie van het paastriduüm gevierd. Bijzonder is bovendien de Chrismamis op woensdagavond. Voorafgaande aan de plechtigheden die zich over drie dagen uitspreiden, zegent en wijdt de bisschop de H. Oliën die in de parochies wordt gebruikt voor het doopsel, het vormsel en de ziekenzalving. De priesters hernieuwen in deze viering hun wijdingsbeloften. Op de avond van Witte Donderdag herdenkt de Kerk het Laatste Avondmaal en viert de instelling van de H. Eucharistie en het H. Priesterschap. Op Goede Vrijdag zijn we met het lijden en de dood van Jezus verbonden, beluisteren we het lijdensverhaal en vereren het H. Kruis. In de nacht van zaterdag op zondag vieren we uitbundig de verrijzenis van Jezus en onze verlossing uit de doden door het hernieuwen van ons H. Doopsel en een hernieuwde viering van de Eucharistie. Mgr. Mutsaerts is de celebrant van de paasplechtigheden in de kathedraal, Mgr. Hurkmans zal als concelebrant aan de vieringen deelnemen.

  Lees verder..

 • 27 MRT

  Expositie over de Lijkwade van Turijn in de Bossche Sint-Jan

  ​De kooromgang van de kathedrale basiliek van Sint-Jan vormt van 31 maart t/m 30 augustus 2015 het decor van een tentoonstelling over de Lijkwade van Turijn. De lijkwade is een grafdoek met sporen van het lichaam van een gekruisigde man. Geleerden reconstrueerden met die sporen een hele lijdensweg. Is dit de lijkwade van Jezus?

  Lees verder..

 • 20 MRT

  Paus Franciscus kondigt heilig jaar af

  ​​Paus Franciscus heeft vrijdag 13 maart tijdens de boeteviering in de Sint-Pietersbasiliek in Rome een ‘Heilig Jaar van vergevingsgezindheid en barmhartigheid’ aangekondigd. Het jaar start op 8 december 2015 en eindigt met het feest van Christus Koning, op 20 november 2016.
  De directe aanleiding, zo zei de paus, is de vijftigste verjaardag van het slot van het Tweede Vaticaans Concilie. Paus Franciscus zal het jaar officieel aankondigen op de ’Zondag van de Barmhartigheid (de eerste zondag na Pasen), die door paus Joannes Paulus II in 2000 werd ingevoerd.

  Lees verder..

 • 16 MRT

  ​Aanmelden Power of Fire 2015 tot 1 april

  ​Op zaterdag 11 april 2015 vindt voor de jaarlijkse Power of Fire vormelingendag plaats. Aanmelden voor deze dag kan nog tot 1 april a.s.
  Veel parochies hebben de Power of Fire opgenomen in hun vormselprogramma: als onderdeel van het voorbereidingsprogramma of als bijeenkomst nadat men al is gevormd om samen met de andere vormelingen een mooie dag te beleven. De Power of Fire-dag is een leuke dag die vol staat van ontmoeting met leeftijdsgenoten die gevormd zijn of gevormd zullen worden, van gebed, sport en spel, plezier en catechese.

  Lees verder..

 • 13 MRT

  ​Inspirerende netwerkbijeenkomst

  ​​Op 11 maart organiseerde het bisdom voor de vierde keer de jaarlijkse netwerkbijeenkomst, die gehouden werd in het Bezinningscentrum Emmaus te Helvoirt. Rond de 160 personen namen hieraan deel.

  Lees verder..

 • 09 MRT

  Netwerkbijeenkomst: avond van ontmoeting en uitwisseling

  ​Een groot aantal mensen heeft zich aangemeld voor de netwerkbijeenkomst die a.s. woensdag 11 maart plaatsvindt. Het belooft ook dit jaar een avond te worden met veel ontmoetingen en uitwisseling.
  Ruim 160 mensen zullen komende woensdagavond aanwezig zijn in Bezinningscentrum Emmaüs in Helvoirt.

  Lees verder..

 • 05 MRT

  Heden: de blijde boodschap van vreugde!

  ​​Op zaterdag 28 maart is er de gehele dag in Kasteel Hernen (gem. Wijchen, bij Nijmegen) een studiedag over iconen, met lezingen en workshops.
  Op deze dag – met als titel de beginwoorden van een Griekse Maria Boodschap-hymne – wordt stilgestaan bij de ‘werking’ van iconen als hedendaagse geloofsverkondiging. Dit gebeurt allereerst in drie achtereenvolgende voordrachten en later in drie gelijktijdige kleinere groepen.

  Lees verder..

 • 24 FEB

  Jongeren vieren Wereldjongerendag op Palmzondag

  ​​Op 29 maart 2015, Palmzondag, wordt de 30e Wereldjongerendag gevierd. Over de hele wereld komen tieners en jongeren op die dag bij elkaar om Wereldjongerendag te vieren. Jongeren en tieners (12-30 jaar) in ons bisdom zijn die dag van harte uitgenodigd in Geldrop.

  Lees verder..