Nieuws   Nieuws archief   Agenda   

Bisdom 's-Hertogenbosch


 • 11 JUL

  Liturgisch materiaal voor de 'periode voor de schepping'

  ​​Van 1 september t/m 4 oktober wordt in de kerken de periode voor de Schepping gehouden. Het Vlaamse Ecokerk ontwikkelde liturgisch materiaal, dat door de Laudato Si' werkgroep Nederland is aangepast. Het is te vinden op de website www.laudato-si.nl.

  Lees verder..

 • 09 JUL

  Parochies kunnen bij aanvraag VOG linken naar preventiebeleid

  ​​Per 1 juli 2019 kunnen parochies bij de overheid zelf digitaal gratis Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG’s) voor daarvoor aangewezen groepen vrijwilligers aanvragen. Daarvoor is het onder meer nodig dat ze inzichtelijk maken welk preventiebeleid er wordt gevoerd als het gaat om seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag. Dat kan nu door te linken naar een speciale pagina over preventiebeleid op de website van de R.-K. Kerkprovincie, rkkerk.nl.

  Lees verder..

 • 05 JUL

  Studiemiddag ‘Burgerschapsvorming op katholieke scholen’

  ​​Na het grote succes in 2018 organiseert de Nederlandse Katholieke Schoolraad in 2019 opnieuw een studiemiddag over burgerschapsvorming. Op 18 september aanstaande wordt in het Sint-Janslyceum te ’s-Hertogenbosch het gesprek gevoerd over dit belangrijke onderdeel van het onderwijs.

  Lees verder..

 • 04 JUL

  René Lamers nieuwe gedelegeerde voor jeugd en jongeren

  ​​Bisschop Gerard de Korte heeft diaken René Lamers (56) per 1 juli 2019 benoemd tot bisschoppelijk gedelegeerde voor jeugd en jongeren in het Bisdom van ’s-Hertogenbosch.

  Lees verder..

 • 04 JUL

  Nieuw jaarprogramma Jong Bisdom Den Bosch gepresenteerd

  ​​De zomer staat weer voor de deur, voor velen een periode om even tot rust te komen. Dat geldt ook voor Jong Bisdom Den Bosch. Maar, achter de schermen zijn al heel wat voorbereidingen getroffen voor het nieuwe werkjaar.

  Lees verder..

 • 02 JUL

  Zondag 7 juli: feest van de Zoete Lieve Vrouw

  ​​In het Bisdom van ’s-Hertogenbosch wordt op 7 juli jaarlijks de gedachtenis gevierd van de H. Maagd Maria, Zoete Moeder van Den Bosch. Dit jaar valt het feest op een zondag, een reden te meer om het in de Sint-Janskathedraal met nog wat meer glans en aandacht te vieren dan gewoon.

  Lees verder..

 • 01 JUL

  Column Mgr. De Korte: In verbondenheid met Petrus

  ​​Eind juni vierde de Kerk het hoogfeest van Petrus en Paulus. Wij stonden stil bij deze belangrijke apostelen uit het begin van onze geloofsgemeenschap. Beide heiligen verbinden ons ook heel bijzonder met Rome waar zowel Petrus als Paulus hebben gewerkt en omwille van hun getuigenis van Christus de marteldood zijn gestorven.

  Lees verder..

 • 01 JUL

  Gezamenlijke verklaring R.-K. Kerk en PKN tegen antisemitisme

  ​​De Rooms-Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk in Nederland spreken zich in een gezamenlijke verklaring uit tegen een toenemend antisemitisme in ons land. De twee grootste kerkgenootschappen in Nederland sluiten daarmee aan bij een gevoel van urgentie over dit onderwerp in politiek en samenleving.

  Lees verder..

 • 28 JUN

  ​Feestelijke sluiting studiejaar

  ​Met het gezamenlijk bidden van de vespers in de kapel en aansluitend een barbecue in de prachtige tuin van het Sint-Janscentrum werd het studiejaar 2018-2019 gesloten.

  Lees verder..

 • 25 JUN

  Nieuw boek Mgr. Mutsaerts: ‘Onze geest hongert naar kern van het leven’

  ​​‘En dan denk ik aan Brabant… Brandt daar nog licht?’ Onder die titel verschijnt op 28 juni het nieuwste boek van hulpbisschop Rob Mutsaerts. Daarin gaat hij op basis van argumenten de dialoog met de seculiere wereld aan en zoekt hij aanknopingspunten in de hedendaagse cultuur om het gesprek aan te gaan de relevantie van het katholieke geloof voor onze tijd te duiden.

  Lees verder..