Nieuws   Nieuws archief   Agenda   

Bisdom 's-Hertogenbosch


 • 19 SEP

  Open brief van Mgr. De Korte aan Klaas Dijkhoff

  ​Recent zond ik als een van de Brabantse bisschoppen aan de katholieken een brief met de oproep om trouw te blijven, juist nu de Kerk het moeilijk heeft. Helaas heb ik u niet kunnen overtuigen.

  Lees verder..

 • 19 SEP

  Vormingsmiddag 1 oktober: Maria, haar plaats in ons geloof

  De diocesane commissies kerkelijk kunst en liturgie organiseren samen met het diocesaan vormingscentrum van het Bisdom van ’s-Hertogenbosch op maandag 1 oktober een middag rond de Moeder Gods onder de titel ‘Maria, haar plaats in ons geloof. Mgr. Jan Hendriks, hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam, zal een lezing verzorgen en er zijn een zestal workshops voorzien.

  Lees verder..

 • 19 SEP

  Mgr. De Jong vervangt Mgr. Mutsaerts op synode

  ​Mgr. dr. Everard de Jong, hulpbisschop van het bisdom Roermond, gaat in oktober namens de Nederlandse bisschoppenconferentie naar de Gewone Algemene Bisschoppensynode over ‘Jongeren, geloof en de onderscheiding van de roeping’ in Rome.

  Lees verder..

 • 14 SEP

  Bisdommen vragen parochies te bidden voor slachtoffers misbruik

  ​​De parochies in de Nederlandse bisdommen worden gevraagd om in de zondagsvieringen van 15 en 16 september een speciale voorbede te bidden voor de slachtoffers van seksueel misbruik en ook om er alles aan te doen om met elkaar waakzaam te zijn en seksueel misbruik te voorkomen.

  Lees verder..

 • 11 SEP

  ‘Nederlandse bisschoppen delen in schaamte over misbruik’

  ​De Nederlandse bisschoppen delen in de pijn en schaamte die veel gelovigen ervaren als gevolg van de recente berichten over seksueel misbruik door priesters en religieuzen in Pennsylvania en Australië. Dat schrijven ze in een gisteren gepubliceerde verklaring.

  Lees verder..

 • 11 SEP

  Website Dag van het Jodendom vernieuwd

  ​De website voor de Dag van het Jodendom is vernieuwd. Met de vernieuwde website beogen de Nederlandse bisschoppenconferentie en de Katholieke Raad voor het Jodendom nieuws en achtergrondinformatie over de dialoog tussen joden en christenen beter zichtbaar te maken.

  Lees verder..

 • 06 SEP

  Boodschap Mgr. De Korte: Trouw blijven in moeilijke tijden

  ​De afgelopen weken is onze Kerk helaas vaak negatief in het nieuws geweest. Er was het nieuws over seksueel misbruik van minderjarigen in de Verenigde Staten. En op het hoogste niveau van onze Kerk wordt onze goede paus ervan beschuldigd niet adequaat te hebben gereageerd op signalen van misbruik.

  Lees verder..

 • 03 SEP

  Open Monumentendag: bisschoppelijk paleis open voor publiek

  ​​Aanstaande zaterdag en zondag 8 en 9 september openen tientallen kerken en kloosters in ons bisdom de deuren voor Open Monumentendag. In ’s-Hertogenbosch kunt u zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur onder meer een kijkje nemen in het bisschoppelijk paleis aan de Parade 11. Speciaal voor de gelegenheid worden uitrustingen tentoongesteld van de Bossche bisschoppen sinds 1853.

  Lees verder..

 • 31 AUG

  Studiemiddag over interculturele dialoog op scholen

  De Nederlandse Katholieke SchoolRaad (NKSR) organiseert op donderdag 20 september een studiemiddag over de interculturele dialoog op scholen. De bijeenkomt wordt geopend door mgr. Jan Hendriks hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam en namens de Nederlandse bisschoppenconferentie portefeuillehouder voor het katholiek onderwijs.

  Lees verder..

 • 30 AUG

  Column Mgr. De Korte: Commotie rond een kerksluiting

  ​Helaas worden al decennia lang in ons land kerkgebouwen gesloten. De snelle teruggang van het kerkbezoek veroorzaakt dat steeds minder kerken nodig zijn voor de liturgie. De voornaamste redenen voor een kerksluiting zijn bijna altijd een bijna lege kerk op zondagochtend in combinatie met een structureel tekort in de jaarstukken.

  Lees verder..