Nieuws   Nieuws archief   Agenda   

Bisdom 's-Hertogenbosch


 • 20 MEI

  Bisdom start nieuw programma communicatie en fondsenwerving

  ​Het is voor veel parochies een grote zorg: ondanks de trouwe inzet van vrijwilligers blijven de inkomsten uit de Actie Kerkbalans achter bij de parochiële uitgaven. Ook andere inkomstenbronnen leveren onvoldoende op om de hoge kosten het hoofd te bieden.

  Het bisdom van ’s-Hertogenbosch werkt -samen met Baukje Stam, adviseur communicatie en geldwerving-, aan een uitdagend en vernieuwend programma voor parochies over communicatie en geldwerving.

   

  Lees verder..

 • 19 MEI

  Oecumenische uitwisseling in het spoor van Luther

  ​Zoals ieder jaar had het bisdom van ‘s Hertogenbosch in de eerste week van Pasen een uitwisseling met het Evangelische-lutherse bisdom van Kurhessen-Waldeck en de classis van de PKN Brabant-Limburg. Deze uitwisseling dateert van 1967 en is begonnen met mgr. Bluyssen en ds. Nico den Akker. Pastoor Ton Sip, gedelegeerde voor de oecumene in het bisdom van ’s-Hertogenbosch, blikt terug op de bijeenkomst.

  Lees verder..

 • 12 MEI

  Nieuwe Priesterraad

  ​​Per 10 mei 2017 heeft Mgr. G. de Korte de leden van de nieuwe Priesterraad benoemd.

  De Priesterraad is het canonieke adviesorgaan wiens taak het is de bisschop in het bestuur van het bisdom te helpen om het pastorale welzijn zo goed mogelijk te bevorderen.

  Lees verder..

 • 12 MEI

  In Memoriam A. Peters

  kruis IM.jpgOp 9 mei 2017 is te Nijmegen overleden de zeereerwaarde heer Arnoldus Peters, emeritus-pastoor van de parochie Sint Jan de Doper te Ewijk.

  Lees verder..

 • 04 MEI

  In Memoriam C.F.J. Teunissen

  kruis IM.jpgOp 30 april 2017 is overleden de zeereerwaarde heer Cornelis Franciscus Johannes Teunissen, emeritus-pastoor van de parochies H. Laurentius te Vierlingsbeek en H. Antonius Abt te Maashees, thans behorend tot de parochie Maria, Moeder van de Kerk te Sint Anthonis.

  Lees verder..

 • 02 MEI

  De bisschop nodigt u uit: ga mee naar Lourdes

  ​​Van 14 t/m 21 oktober 2017 gaat het bisdom van ’s-Hertogenbosch op bedevaart naar Lourdes. Bisschop Gerard de Korte nodigt u van harte uit om deel te nemen aan de pelgrimage. Op 8, 10 en 11 mei vinden verspreid over het bisdom drie informatiebijeenkomsten plaats.

  Lees verder..

 • 02 MEI

  Zondag 7 mei: jaarlijkse bidtocht door de Bossche binnenstad

  ​​In het centrum van 's-Hertogenbosch wordt zondag 7 mei de jaarlijkse bidtocht gehouden. Bij goed weer begint de omgang om 19.00 uur vanuit de Sint Jan. Na terugkeer in de kathedraal is er een korte gebedsdienst.

  Lees verder..

 • 28 APR

  Bisdomreis Taizé: stilte, gebed en ontmoeting

  ​​Een twintigtal jongeren neemt deze week deel aan de Taizéreis die door de jongerenafdeling van het bisdom van ’s-Hertogenbosch in samenwerking met de protestantse kerk regio Oisterwijk is georganiseerd. Deelnemers zijn enthousiast over de momenten van stilte en gebed en de serene sfeer onder de honderden jongeren. “In Taizé is hectiek niet aanwezig.”

  Lees verder..

 • 28 APR

  Vragen voor Bisschoppensynode over jongeren naar parochies

  ​In oktober 2018 wordt in Rome de 15e Gewone Algemene Bisschoppensynode gehouden met als thema ‘Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping’. Ter voorbereiding van deze synode wordt aan parochies wereldwijd gevraagd een vragenlijst in te vullen.

  Lees verder..

 • 27 APR

  100 jaar Fatima: Maria verwijst altijd naar haar Zoon

  ​Zaterdag 13 mei, de gedachtenis van de Mariaverschijningen in het Portugese  Fatima honderd jaar geleden, zullen de Nederlandse bisschoppen tijdens een vesper in Maastricht hun bisdommen toewijden aan het Onbevlekte Hart van Maria. Bij menigeen buiten maar ook binnen de Kerk zal dat gebeuren vragen oproepen.

  Lees verder..