Catechisten

Met een speciale zending aan het werk

 

Vanaf september start er een nieuwe opleiding voor vrijwilligers die als catechist in de parochies van het bisdom aan het werk gaan: de catechistenopleiding.

De catechist zal 'voor de missionaire omvorming van de parochie' worden gezonden (zie: Evangelii gaudium 19-49 en diocesane notitie Samen bouwen in vertrouwen).

 

Meer info: zie voorlopig onder 'vorming' op pagina 'opleiding'.  

 

Vrijwel gelijktijdig zal de periode waarin vrijwilligers met een zending als pastoraal assistent in de parochie aan het werk waren, worden beëindigd.

Pastoraal assistenten die nu nog de pastorale teams van de parochies ondersteunen, zijn in dit document opgenomen.

Om contact met elkaar te houden en noodzakelijke informatie met elkaar te delen is er een Contactblad - Levende Stenen genaamd - dat vier maal per jaar verschijnt en aan de pastoraal assistenten wordt toegestuurd.