Catechisten

Met een speciale zending aan het werk

 

Er is een opleiding voor lekengelovigen die als catechist in de parochies van het bisdom aan het werk gaan: de catechistenopleiding.

De catechist wordt gezonden 'voor de missionaire omvorming van de parochie' (zie: Evangelii gaudium 19-49 en diocesane notitie Samen bouwen in vertrouwen).

Meer info: zie voorlopig onder 'vorming' op pagina 'opleiding'.  

 

Catechisten die de pastorale teams van de parochies ondersteunen, zijn in dit document opgopgenomen.
 

Om contact met elkaar te houden en noodzakelijke informatie met elkaar te delen is er een Contactblad - Levende Stenen genaamd - dat vier maal per jaar verschijnt en aan de catechisten wordt toegestuurd.