Zending

Gezonden met een speciale opdracht
 
In het bisdom zijn er duizenden vrijwilligers, mannen en vrouwen, die de plaatselijke geloofsgemeenschappen dragen en schragen. Zij nemen de verantwoordelijkheid van hun doopsel serieus. Het vormt de taak van de bisschop en de leden van de pastorale teams, om dit te waarderen en tot haar recht te laten komen.
 
Naast deze vele, enthousiast en hardwerkende gelovigen zijn er in het bisdom enkele vrijwilligers werkzaam met een extra zending voor het werk in hun parochie, de zgn. pastoraal assistenten. Wat hun taak is, hoe ze werken en hoe dit in de parochie gewaardeerd wordt, varieert tot nu toe sterk. Om hier eenheid en helderheid in te brengen, is er gezocht naar een gedegen basis om bepaalde vrijwilligers een extra zending te geven naast de opdracht die voortvloeit uit doopsel en vormsel.
 
Deze basis is gevonden in de opdracht tot missionair pastoraat. Aansluitend aan hetgeen geschreven staat in de beleidsnotitie Samen bouwen in vertrouwen kunnen bepaalde vrijwilligers, op verzoek van de pastoor van de parochie, met een helder omschreven opdracht, door de bisschop gezonden worden.
De zendingsopdracht is tweevoudig (mee ontwikkelen van missionaire projecten én mee trainen van vrijwilligerskader op parochieniveau). De zendingsopdracht zal altijd een uitwerking zijn van een deel van het pastoraal actieplan dat het pastorale team maakt. De zendingsopdracht kan er als supplement aan worden toegevoegd.