Zending

 
ZENDING ALS CATECHIST
 
In de nabije toekomst zullen vrijwilligers als catechisten aan het werk gaan in de parochies van het bisdom. Daartoe ontvangen ze een speciale zending van de bisschop.
 
Afgelopen decennia waren er al vrijwilligers met zo'n zending aan het werk, de zgn. pastoraal assistenten. Hun zendingsopdracht wordt eind 2018 beëindigd. Er is een nieuwe opdracht voorzien voor vrijwilligers werkzaam met een zending van de bisschop: werk maken van de missionaire uitdaging. Hier roept Mgr. De Korte uitdrukkelijk toe op in de beleidsnotitie 'Samen bouwen in vertrouwen'. 
 
De catechist zal gezonden worden voor de missionaire omvorming van de parochie. Deze functie wordt als volgt nader omschreven:
-de omvorming van de catechese. De catchist behartigt de volwassenen-, jongeren- en kindercatechese, volgens het model van 'catechese als initiatie'.
-de omvorming van de pastoraal. De catchistis animator van missionaire activiteiten en projecten in de pastorale zorg van de parochie voor jongeren, gezinnen en ouderen.
-de (om)vorming van gelovigen en vrijwilligers opdat deze de verantwoordelijkheid van hun doopsel serieus (gaan)nemen. De catchist rust (nieuwe) vrijwilligers toe voor het (missionaire)werk.