Zending

 
ZENDING ALS CATECHIST
 
Sinds enige tijd zijn er catechisten aan het werk in de parochies van het bisdom. Dit zijn lekengelovigen die als onbezoldigde krachten het pastorale team van een parochie versterken. Zij worden ingezet voor de missionaire uitdaging, waartoe Mgr. De Korte uitdrukkelijk oproept in zijn beleidsnotitie 'Samen bouwen in vertrouwen'. Voor deze taak ontvangen ze een speciale zending van de bisschop.  
 
De catechist wordt gezonden voor de missionaire omvorming van de parochie. Deze functie wordt als volgt nader omschreven:
-de omvorming van de catechese. De catechist behartigt de volwassenen-, jongeren- en kindercatechese, volgens het model van 'catechese als initiatie'.
-de omvorming van de pastoraal. De catechist is animator van missionaire activiteiten en projecten in de pastorale zorg van de parochie voor jongeren, gezinnen en ouderen.
-de (om)vorming van gelovigen en vrijwilligers opdat deze de verantwoordelijkheid van hun doopsel serieus (gaan) nemen. De catechist rust (nieuwe) vrijwilligers toe voor het (missionaire)werk.