Wie zijn wij?

Het DVC (Diocesaan VormingsCentrum) houdt zich bezig met vorming en toerusting van parochiële vrijwilligers op het vlak van geloof en pastoraal. Het aanbod bestaat uit cursussen, studie- en bezinningsdagen, publicaties en materialen, individuele en groepsbegeleiding.

Met vragen over (samenstelling van) het aanbod en/of naar mogelijkheden van vorming en toerusting op maat (in de parochie of dekenale regio's) kunt u terecht bij: Mevrouw drs. H.M. Kleinpenning (Ellen) - T: 073 523 20 57. Zij verzorgt - met een team van docenten - het gehele aanbod.

Secretariële ondersteuning wordt geboden door: Mevrouw J.T. van der Els (Anja) - T: 073 523 20 45. Bij haar kunt u terecht met vragen over actueel vormingsaanbod, aan- en/of afmeldingen voor cursussen of andere activiteiten, uw financiële bijdrage en het toezenden van publicaties en materialen.

Waar kunt u ons bereiken?

Secretariaat Diocesaan Vormingscentrum
Postadres: Postbus 1070, 5200 BC`s-Hertogenbosch
Bezoekadres: Parade 11, 5211 KL `s-Hertogenbosch
E-mail: vormingscentrum@bisdomdenbosch.nl

 

Naam *
Email *
Vraag/ opmerking *

Code: *