Vormingstraject

Doel en structuur

De diocesane kadervorming
is een gedegen vorming van parochiële vrijwilligers
voor de belangrijkste werkvelden van een katholieke geloofsgemeenschap: liturgie, catechese en diaconie
opdat deze vrijwilligers in hun parochie, onder aanvoering van het pastorale team,
een dubbele taak gaan behartigen:

- mee ontwikkelen van missionaire projecten 
   zoals deze door het pastorale team in het visie- en werkplan van de parochie beschreven staan
- (mee) zorg dragen voor de training van andere vrijwilligers op parochieniveau.

De diocesane kadervorming bestaat uit
een algemeen basisjaar over missionair Kerk-zijn (zeven zaterdagen)
dan volgt een pastoraal specialisatie jaar uitgesplitst naar de pastorale werkvelden (zeven zaterdagen)
en tot slot een stage-jaar waarin cursisten met missionaire projecten in hun parochie aan het werk gaan.

Tijd:            Start basisjaar september 2018; start specialisatie-jaar (3 varianten) september 2019.
Locatie:       Sint Janscentrum in 's-Hertogenbosch
Aanmelden: Schriftelijk door pastoor van de parochie