Volwassenencatechese

Het doel van de catechese is mensen te laten groeien in hun geloof ofwel dat ze groeien in hun relatie met God. Dat groeien kan op tal van manieren. Bij catechese gebeurt dat in de vorm van een systematisch leerproces.
 
Het leerproces in geloven bevat meer dan kennis alleen. Het gaat ook om vieren, samen met de geloofsgemeenschap, en om een manier van leven als christen, waarin onder andere het gebed en inzet voor de naaste een grote rol spelen.
De ervaring leert dat volwassenen in verschillende fasen van hun leven (opnieuw) geconfronteerd worden met zingevings- en geloofsvragen. De volwassenencatechese speelt hierop in.
Geloven is trouwens überhaupt een zaak van levenslang leren. In de parochies - of als dat niet haalbaar is regionaal of diocesaan - zou een permanent aanbod van catechese en geloofsvorming moeten zijn.
 
 

Er zijn tal van methoden waarmee de parochie de volwassenencatechese gestalte kan geven, zoals:

- Geloof onder woorden

- Opnieuw beginnen

- Op reis in het land van geloven