Samen Eucharistie vieren

Presentatie-avond

Project waar ouders en parochies kinderen leren mee te doen met de viering van de Eucharistie.

De 'eerste communie' is doorgaans een groot feest, voor de familieleden van communicanten én voor de parochies. Er worden veel inspanningen gedaan als voorbereiding op deze bijzondere dag. Bij verantwoordelijken voor de eerste communie en bij betrokken ouders roept deze feestelijke dag echter ook heel wat vragen op:

Heeft het zin om kinderen zo intens te richten naar een viering
     die in het leven van veel ouders vaak zo'n kleine rol speelt?
Wat kan men kinderen bijbrengen van het mysterievolle gebeuren, de Eucharistie, 
     als volwassenen er vaak zelf nog zo zoekend en onbegrijpend tegenover staan?
Al decennia lang leggen parochies, ouders en scholen de verantwoordelijkheid bij elkaar. 
     Maar: ligt de opdracht niet bij de ouders - die op de dag van het doopsel beloofd hebben om hun kind
     Jezus te leren kennen en om de geloofsopvoeding op zich te nemen - en evenzeer bij de parochie, 
     die op de dag van het doopsel het kind toch opgenomen heeft in haar midden?

Deze en nog meer vragen rondom de eerste communie hebben geleid tot een project van 'pre-liturgie'. Dat is een term die we niet gewoon zijn om te gebruiken, maar het begrip 'pre-catechese' is bij velen bekend. Een eerste verkondiging van de kern van het christelijk geloof, in de hoop dat iemand erdoor geraakt wordt en zich openstelt om meer te horen, meer te zien. Zoals eerste verkondiging een toeleiding en basis is voor catechese, zo zou er ook een toeleiding moeten zijn op de liturgie van de Kerk die een basis geeft voor al het vieren. Het gaat dus om een kennismaking met het vieren van de geloofsgemeenschap, voorafgaand aan de daadwerkelijke eerste communie-voorbereiding.

Het project 'Samen Eucharistie vieren' is een aanbod van pre-liturgie waar ouders en parochies zich samen inzetten om kinderen te 'leren meedoen' met de geloofsgemeenschap die zondags samenkomt om Eucharistie te vieren.

Het is een project voor de periode voorafgaand aan de eerste communie en kan uitlopen op een uitnodiging aan ouders én kinderen om zich te melden voor de eerste communie-voorbereiding.

'Samen Eucharistie vieren' bevat vijf bijeenkomsten voor ouders én vijf bijeenkomsten voor kinderen, apart van elkaar maar op hetzelfde tijdstip. Aansluitend aan deze bijeenkomsten worden ze allen uitgenodigd voor de viering, waarbij ouders kinderen stap voor stap leren mee te doen met de volwassenen.

Het project is aan de parochies gepresenteerd op donderdag 23 november 2017. Het materiaal van de avond kunt u hier downloaden. Voor meer informatie / vragen: vormingscentrum@bisdomdenbosch.nl.

De powerpoint-presentatie:    Samen Eucharistie vieren

Stapstenen catechese:           Opstap Catechese

Stapstenen liturgie:                Opstap Liturgie

Stapstenen liturgie-perikopen: Bijlage perikopen

Stapstenen catechese voor volwassenen zijn binnenkort te downloaden.