Roepingenzondag

 
Wereldwijd wordt aandacht besteed aan de zorg om roepingen
 
Op de vierde zondag van Pasen viert de katholieke Kerk wereldwijd Roepingenzondag. In alle kerken en kloosters wordt die dag speciaal gebeden voor nieuwe roepingen tot het priesterschap, diakonaat en het godgewijde leven.
Daarnaast nodigt Roepingenzondag alle gelovigen uit zich te bezinnen op ieders roeping tot christen. Christen-zijn in deze tijd is boeiend en uitdagend, kent momenten van vreugde en twijfel, heeft nood aan gebed en beaming.
 
  
Bidt u mee
voor nieuwe roepingen
voor ieder van ons?
 
Voor iedere maand
kunt u een passend gebed downloaden.
 
Lees de boodschap van de paus
 
Gebed en reflectie van Stijn van den Bossche