Roepingenpastoraat

​Iedere mens is geroepen tot geluk. De bron van ons geluk is God, die zich laat kennen in Jezus Christus. Leven vanuit die bron betekent voor iedere gedoopte: leven in relatie met God, leven met passie vanuit de vurige overtuiging dat Hij in ons gelooft en wij met Hem kunnen bouwen aan een nieuwe wereld, Gods Rijk op aarde.

Zes oriëntatiebijeenkomsten

It's my Life! ... Hoezo?De bijeenkomsten zijn speciaal bedoeld voor mensen tussen de 18 en 25 jaar, met de mogelijkheid tot uitloop naar een hogere leeftijd. Doel is het leren onderscheiden van een roeping tijdens zes avonden of middagen. Het onderlinge contact tussen de deelnemers en het bespreken van vragen is belangrijk tijdens deze bijeenkomsten.

 

 

   

Het is de taak van de geloofsgemeenschap te zorgen dat haar leden deze roeping herkennen, versterken en ontwikkelen. Binnen de parochies, zal wanneer dit past in de liturgie, in het jongerenwerk en de catechese een accent worden gelegd op de roeping die God aan de gedoopten heeft gegeven. Zo kan een gezond klimaat groeien waarin ook bijzondere roepingen kunnen ontluiken en zich ontwikkelen.
Gelukkige en vreugdevolle priesters, diakens en religieuzen zijn essentieel om roepingen te wekken. Goed voorbeeld doet immers goed volgen.


Aanbod voor parochie en school
De diocesaan verantwoordelijke voor de roepingenpastoraal gaat graag in gesprek met parochies en scholen om daar het roepingenpastoraat vorm en inhoud te geven. Neem contact op om een afspraak te maken.

Persoonlijke begeleiding 
Persoonlijke begeleiding is van groot belang in het bijzonder voor hen die zich oriënteren op de vraag of God hen roept voor het religieuze leven, het priesterschap of het diaconaat. De eindverantwoordelijke voor de roepingenpastoraal vanuit het bisdom zal dit met de priester ter plaatse gestalte geven. Ook wordt er in de parochies aandacht geschonken aan activiteiten op scholen in de buurt en de activiteiten die door het diocesaan roepingenpastoraat worden aangeboden zoals oriëntatiedagen en roepingenreizen.

Voor persoonlijk contact, doorverwijzing of meer informatie:
E: vormingscentrum@bisdomdenbosch.nl
T: 073 523 20 57