Pre-catechese

Pré-catechese, ook wel eerste geloofsverkondiging genoemd, is een prioriteit in de huidige tijd.

Het woord 'pre-catechese' maakt duidelijk dat er iets aan catechese voorafgaat. Bij pre-catechese gaat het om een eerste kennismaking met de kernonderwerpen van het christelijk geloof en een eerste ervaring met de christelijke geloofsgemeenschap. Mensen die de pre-catechese geven proberen het geloof te verwoorden voor mensen die dit geloof nauwelijks kennen, dus ook niet vertrouwd zijn met de begrippen en de woorden die gebruikt worden om dit geloof ter sprake te brengen. Teglijkertijd nodigt de pre-catechese mensen uit om hun leven open te stellen voor God, Jezus Christus in hun leven binnen te laten.

Dit is ook het doel van de pre-catechese: Jezus Christus persoonlijk leren kennen; mensen helpen een keuze te maken voor Jezus Christus, voor het christelijk geloof. Pre-catechese is er dus op gericht dat mensen gaan beseffen dat het christelijk geloof niet allereerst gaat om regels en wat wel en niet mag, maar over een persoonlijke relatie met God: Vader, Zoon en heilige Geest. En dat deze drie-ene God iedere mens - dus ook u en jou! - uitnodigt om deze relatie met Hem aan te gaan.

Als mensen hebben deelgenomen aan de pre-catechese kunnen ze verder groeien om Jezus steeds beter te leren kennen. Dat kan gebeuren bij de catechese.

De volgende projecten van 'pre-catechese'  bevelen we parochies van harte aan:

- De Alpha-cursus

- Opnieuw beginnen