Permanente Vorming


Studiedagen

Jaarlijks zijn er enkele studiedagen voorzien voor de pastoraal assistenten. Regelmatig wiorden andere vrijwilligers voor deze dagen uitgenodigd en een enkele maal ook leden van de pastorale teams of gewoon geïnteresseerden. De Thema's voor deze dagen worden zo veel mogelijk gekozen bij de actualiteit.
 
In het studiejaar 2017-2018 staan er dagen gepland op, zaterdag:
23 september 2017
17 maart 2018
16 juni 2018
  
Beraad
Twee maal per jaar komen de pastoraal assistenten bijeen om zich te beraden op hun zending. Dit studiejaar staat de
nieuwe tweevoudige opdracht voor pastoraal assistenten centraal.
 

In het studiejaar 2017-2018:
donderdag 7 december 2017
dinsdag 8 mei 2018