Permanente Vorming

 
Pastoraal assistenten hebben een vierjarig vormingstraject gevolgd en zijn vervolgens met een zending van de bisschop als toegeruste vrijwilligers aan het werk gegaan in hun parochie. Hun voornaamste taak bestaat uit het ondersteunen van het pastorale team van hun parochie bij pastorale werkzaamheden. Verdieping en toerusting, inspiratie en bemoediging zijn daarbij wenselijk en noodzakelijk.
 
Jaarlijks wordt voor hen daarom een programma van permanente vorming samengesteld. Dit programma bestaat uit drie studie- en bezinninsgdagen op zaterdagen (10.00 tot 15.00 uur); drie praktische bijeenkomsten rond de pastorale zendingsvelden van de Kerk en de speerpunten uit het diocesane beleid 'Groeien in geloof, geloven in groei' op dinsdagavonden (19.30 tot 21.30 uur); en een feestelijke bijeenkomst bij gelegenheid van de zending van nieuwe pastoraal assistenten.
 
Logo-Jaar van het geloof.jpg
In de studiejaren 2012-2013 / 2013-2014 wordt op de studiedagen aandacht besteed aan het wereldwijd gevierde Jaar van het Geloof, waarmee herdacht wordt dat het vijftig jaar geleden is dat het tweede Vaticaans Concilie begon.

"De concilieteksten zijn zo rijk" hoor je nogal eens zeggen. Ja, de teksten die zijn voortgekomen uit Vaticanum II zijn rijk. Maar om die rijkdom te proeven en te smaken is het wel noodzakelijk om ze te 'leren' lezen. Want het is geen taal van alledag waarin ze gesteld zijn. Daarom aandacht voor de constituties, de meest fundamentele documenten van Vaticanum II:
- Sacrosanctum concilium (Allerheiligste vergadering) over de heilige liturgie
- Lumen Gentium (Licht van de volkeren), dogmatische constitutie over de Kerk
- Dei Verbum (Woord van God), dogmatische constitutie over de goddelijke openbaring
- Gaudium et Spes (Vreugde en Hoop), pastorale constitutie over de Kerk in de wereld van deze tijd.
 
Klik met de muisknop op regel pdf-bestand om het rooster voor Permanente Vorming Pastoraal Assistenten 2013-2014 te downloaden. Permanente Vorming PA-2013-2014.pdf
 
TIP VOOR EXTRA VERDIEPING: module Christelijke spiritualiteit, voor jou zelf en je parochie - Programma en data.pdf