Permanente Vorming


Studiedagen

Jaarlijks zijn er enkele studiedagen vorozien voor de pastoraal assistenten. Regelmatig wiorden andere vrijwilligers voor deze dagen uitgenodigd en een enkele maal ook leden van de pastorale teams of gewoon geïnteresseerden. De Thema's voor deze dagen worden zo veel mogelijk gekozen bij de actualiteit.
 
De eerste komende studiedag is 23 september 2017 - Thema: Een missionair perspectief op nieuwe evangelisatie
 
De laatste decennia is de (nieuwe) evangelisatie door de pausen hoog op de kerkelijke agenda gezet. Er is veel over gezegd, dikwijls over gesproken, over vergaderd en er zijn tal van kerkelijke documenten over verschenen. In de diocesane notitie Samen bouwen in vertrouwen komen we de term 'nieuwe evangelisatie'niet tegen. Mgr. De Korte spreekt wel herhaaldelijk over 'missionaire uitdaging'; hij roept parochies met aandrang op prioriteit te geven aan missionair pastoraat. Zet de bisschop daarmee iets anders boven aan de agenda van de parochies? Of is de nieuwe evangelisatie een equivalent van missionair pastoraat? Waartoe worden we precies uitgenodigd? En hoe dringend is de uitdaging? Om antwoord te geven op deze vragen en aangevuurd te worden de uitdaging werkelijk aan te gaan, organiseert het diocesaan vormingscentrum een studiedag voor parochiële vrijwilligers.
 
Locatie: Sint Janscentrum in 's-Hertogenbosch
Aanmelden: vormingscentrum@bisdomdenbosch.nl
 
 
Beraad
Twee maal per jaar komen de pastoraal assistenten bijeen om zich te beraden op hun zending. Dit studiejaar staat de nieuwe tweevoudige opdracht voor pastoraal assistenten centraal.