Cursus 'Geloven in groei'

Kerkelijk vrijwilligerswerk is niet iets voor slechts een bepaalde groep parochianen. Elke parochiaan kan iets gaan betekenen voor anderen. Iedere gelovige mag zich afvragen, hoe hij of zij de ontvangen talenten kan inzetten voor het welzijn van allen. Een basisgeschiktheid is reeds gegeven. Dit dient alleen onderkend, versterkt en verdiept te worden, zodat de kwaliteit van de inzet van de vrijwilligers wordt bevorderd. 
De pastorale cursus 'Geloven in groei' wil daar de noodzakelijke vorming en toerusting voor bieden.

logo-groeien in geloof, geloven in groei - website.jpg
De cursus 'geloven in groei' bestaat uit een serie modules.
Eén module omvat meestal vijf bijeenkomsten rond een thema,
die in een tamelijk korte periode achter elkaar gepland worden.

De modules zijn verdeeld in:
- vier basismodules
- vier beleidsmodules
- diverse inzetgerichte of taakmodules.

Alle modules sluiten aan bij het diocesaan beleid; ze ondersteunen de ontwikkeling en realisatie van het pastorale beleid in de parochies.


Vrijwilligers kunnen met deze modules een persoonlijk vormingstraject samenstellen.
- de één zal deelname aan één, twee of drie modules voldoende vinden.
- e
en andere vrijwilliger zal een breder traject willen volgen en graag een verklaring ontvangen van de pastorale cursus ‘Geloven in groei’. Daartoe dient de tweejarige geloofscursus ‘Groeien in geloof’ gevolgd te zijn en van de pastorale cursus ‘Geloven in groei’: één basismodule, één beleidsmodule en vier inzetgerichte modules behorend bij de gekozen beleidsmodule.
- weer een andere vrijwilliger zal wellicht gevraagd zijn door de parochie of zelf de wens koesteren om in de toekomst een bisschoppelijke zending als pastoraal assistent in de parochie te ontvangen. In dat geval dient de gevolgde vorming de geloofscursus ‘Groeien in geloof’ te omvatten en van de pastorale cursus ‘Geloven in groei’  de vier basismodules, de vier beleidsmodules en vier inzetgerichte modules behorend bij één beleidsmodule.

Praktische info over locatie, data en inschrijving: zie basismodules; beleidsmodules; inzetgerichte modules

Meer informatie of voor een gesprek over deelname:
E: vormingscentrum@bisdomdenbosch.nl
T: 073 523 20 57

Inschrijving cursus 'Geloven in groei' (meerdere modules) - Formulier-cursus Geloven in groei 
Inschrijving voor één module kan ook met het formulieren bij betreffende module.