Pastoraal Assistenten

Het besef dat alle gelovigen medeverantwoordelijk zijn voor de verkondiging van de boodschap van Jezus Christus, is de afgelopen decennia geweldig toegenomen. Dat is ook een van de hoofdgedachten van het tweede Vaticaans concilie: dat de christenmens op grond van doopsel en vormsel geroepen is om zijn geloof uit te dragen.
Steeds weer zijn er gelovigen die dit willen doen door hun schouders te zetten onder de opbouw van de parochie. Zo zijn er in iedere parochie vrijwilligers actief in werk- en overleggroepen, komen ze bijeen voor bezinning en gebed. Vanuit hun geloof en om de Kerk hen ter harte gaat, zetten velen gelovigen zich enthousiast, met grote trouw en schijnbaar onvermoeibaar in voor hun parochie.
Een aantal van hen heeft daartoe het vormingstraject ‘Groeien in geloof, geloven in groei’ gevolgd en zijn door de bisschop als pastoraal assistent gezonden. In nauwe samenwerking en ter ondersteuning van het pastorale team van een parochie (pastorale beroepskrachten met een benoeming: priester, diaken, pastoraal werker) zetten zij zich als vrijwilliger in voor de toekomst van de Kerk en voor de vitaliteit van de parochie.

Pastoraal assistenten die de pastorale teams -per 1 september 2017- ondersteunen zijn in dit document opgenomen.
Dit overzicht zal bij wijzigingen vernieuwd worden.

Om contact met elkaar te houden, ervaringen uit te wisselen en noodzakelijke informatie met elkaar te delen is er een Contactblad - Levende Stenen genaamd - dat vier maal per jaar verschijnt en aan de pastoraal assistenten wordt toegestuurd.