Pastoraal Assistenten

Met een speciale zending aan het werk

Pastoraal assistenten die de pastorale teams van de parochies  - per 1 september 2017- ondersteunen, zijn in dit document opgenomen. Dit overzicht zal bij wijzigingen vernieuwd worden. Wijzigingen zullen de komende tijd veelal te maken hebben met de nieuwe zendingsopdracht die voor hen voorzien is.

Om contact met elkaar te houden, ervaringen uit te wisselen en noodzakelijke informatie met elkaar te delen is er een Contactblad - Levende Stenen genaamd - dat vier maal per jaar verschijnt en aan de pastoraal assistenten wordt toegestuurd.