Roepingenzondag

 
Wereldwijd wordt aandacht besteed aan de zorg om roepingen
 
Op de vierde zondag van Pasen viert de katholieke Kerk wereldwijd Roepingenzondag. In alle kerken en kloosters wordt die dag speciaal gebeden voor nieuwe roepingen tot het priesterschap, diakonaat en het godgewijde leven.
Daarnaast nodigt Roepingenzondag alle gelovigen uit zich te bezinnen op ieders roeping tot christen. Christen-zijn in deze tijd is boeiend en uitdagend, kent momenten van vreugde en twijfel, heeft nood aan gebed en beaming.
 
 

En als God jou roept...?
Ja, dat kan zomaar ineens gebeuren!

In de stilte van je hart, tijdens je gebed, in de bijbel- en gesprekskring van je parochie, in je werk, op allerlei plaatsen en momenten kan het je onverwachts overkomen dat je beseft dat er een vraag naar je toe komt. Vaak kost het tijd om, samen ook met anderen, te ontdekken wat die vraag is en hoe je antwoord kunt geven.
Neem er de tijd voor om in je dagelijks gebed en in momenten van stilte je open te stellen voor die vraag, voor de roepstem. Want God roept ons in de stilte én in ons gewone dagelijkse leven. Zo zul je merken dat het soms mensen in nood zijn waardoor je aangesproken wordt, ook zul je ervaren dat er zowel bij jezelf alsook bij anderen een verlangen is naar spiritualiteit. Je ziet dat er priesters, diakens en pastoraal werkers nodig zijn om mensen nabij te zijn. Wellicht ga je wel eens naar een abdij of een klooster en raak je geboeid door het religieuze leven. 

Mijn verzoek aan jou is: maak ruimte in je hart om al die ervaringen te verwerken en maak het stil in jezelf om in jou de Stem van God te kunnen horen en er intens naar te luisteren zoals Samuël. En niet alleen als priester, diaken, pastoraal werker of religieus, maar ook als gelovige, midden in de wereld, kun je als man of vrouw solidair zijn met mensen in nood. Want overal om je heen zijn er zieken en gevangenen, mensen die arm zijn en honger lijden, vreemdelingen die asiel bij ons zoeken. Ja, toch! 

 Ieder van ons wordt geroepen,
 elke dag weer opnieuw. 
 Bidden we om kracht om JA te zeggen!

(+ Mgr. A.H.van Luyn s.d.b.)

Er is werk in de Kerk.
 
De katholieke Kerk in Nederland kent verschillende opleidingen tot een pastoraal ambt en/of kerkelijke functie. Ook voor een leven als religieus liggen diverse wegen open.
Wanneer u hierover meer informatie wilt ontvangen kan een gesprek met een pastor of een bezoek aan een klooster u op weg helpen. U kunt ook contact opnemen met de verantwoorde-lijke voor het roepingenpastoraat in ons bisdom. Zij kunnen u allemaal goede oriënterende informatie geven over kerkelijke ambten en beroepen, over religieus leven.
 
Bidt u mee
voor nieuwe roepingen
voor ieder van ons?
 
Voor iedere maand
kunt u een passend gebed downloaden.
 
Lees de boodschap van de paus
 
Gebed en reflectie van Stijn van den Bossche