Opleiding

OPLEIDING GODSDIENSTWETENSCHAPPEN

Vanaf september 2018 start het Sint-Janscentrum in Den Bosch met de opleiding Godsdienstweten-schappen. Dat is een theologische opleiding in deeltijd. De opleiding kan in twee varianten worden gevolgd: een zesjarige opleiding met een breed vakkenpakket (major-variant) of een vijfjarige opleiding met een beperkter vakkenpakket.

Studiegids: STUDIEGIDS  STUDIEGIDS SCJ

Formulier aanmelding: Opleiding Godsdienstwetenschappen

Jaarprogramma (data): jaarprogramma 2018-2019

 

 

DE CATECHISTEN-OPLEIDING

Vanaf september 2018 start op het Sint Janscentrum ook de catechistenopleiding. Het betreft een deeltijd-opleiding voor gelovigen die onbezoldigd als catechist het pastoraat in hun parochie mee willen dragen.

De catechistenopleiding bestaat uit een theologische minor-opleiding aangevuld met geestelijke-pastorale vorming (gedurende de gehele opleiding). Duur van de opleiding is vijf jaar.

Aanmelding voor deze opleiding verloopt via de pastoor van de parochie. Om parochies te stimuleren parochianen aan te melden, komt het bisdom tegemoet in het collegegeld. Meer informatie kunt u lezen in de folder.

Studiegids: STUDIEGIDS catechistenopleiding

Folder: catechistenopleiding

Formulier aanmelding: catechistenopleiding 

Start van opleiding:
zaterdag 1 september is de Opening van het Studiejaar
de eerste collegedag is op zaterdag 15 september 2018

 Vragen of meer informatie: vormingscentrum@bisdomdenbosch.nl