Officium Catecheticum

Landelijke samenwerking

Binnen de Rooms-katholieke Kerk van Nederland is door de bisschoppen een catechetisch bureau ingesteld, het Officium Catecheticum. Deze heeft als voornaamste taak de bisdommen bij te staan op catechetisch gebied.

Alle catechese-medewerkers of medewerkers met catechese in hun portefeuille van de Nederlandse bisdommen maken deel uit van het Officium Catecheticum.

Onder leiding van dit Officium is er door de bisdommen een Oriëntatietekst voor de parochiecatechese in de Nederlandse Kerkprovincie uitgegeven, met in een losse bijlage werkschema's voor in de parochies.

Naast deze documenten heeft het Officium ook een aantal projecten voor verschillende doelgroepen uitgegeven om zo heel praktisch met materiaal de parochiecatechese te ondersteunen. Bijvoorbeeld een katholieke basisboek voor volwassenen, catechetische magazines, eerste communie- en vormselprojecten.

Meer informatie over het Officium en haar uitgaven staan vermeld op de website van de Kerkprovincie, in de werkbalk onder catechese.