Kinder- en jongerencatechese

Er zijn tal van projecten en methoden voor kinderen en jongeren die we parochies kunnen aanbevelen om mee te werken. Enkelen willen we hier noemen.

- Het Licht op ons pad, een doorlopende catechesemethode.

Het is een methode van doorlopende parochiecatechese voor 4 t/m 18 jarigen. De methode bestaat (zoals de lezingen in de zondagsliturgie) uit een driejarige cyclus (jaar 1, 2 en 3), verdeeld over vijf leeftijdscategoriën (kinderen in leeftijd van 4-6 jr, van 7-9 jr, van 10-12 jr, van 13-15 jr en voor 16 jaar en ouder).

Voor elke leeftijdscategorie zijn er zestien bijeenkomsten per jaar, van circa 90 minuten per keer in de parochie en voor op school circa 45 minuten per keer. Hiermee wordt al aangegeven dat de duur van de bijeenkomnsten eenvoudig is aan te passen.

Aansluitend aan de Catechismus van de katholieke Kerk komen de heilige Schrift, de geloofsbelijdenis, de tien geboden, de sacramenten en het gebed in elke leeftijdscategorie aan bod.

Hoewel het een aanbod voor kinderen én jongeren, is het goed mogelijk om als parochie de methode aan te passen aan de mogelijkheden en situatie in de parochie en bijvoorbeeld de catechese te beperken tot
- de jaren tussen eerste communie en vormsel,
- of juist voor de eerste communie, om de kinderen alvast een basis mee te geven,
- of wellicht na het vormsel, om met de jongeren die zelf voor het Christus en zijn Kerk hebben gekozen verder op weg te gaan.

De methode is te bestellen via:www.adveniat.nl

- Youcat, de jongerencatechese van de katholieke Kerk.

Deze catechismus volgt qua inhoud en opbouw de 'grote' Catechismus van de katholieke Kerk. Het formaat is echter handzamer en de taal is eenvoudiger. De vier grote thema's komen echter wel an de orde: de geloofsbelijdenis, de sacramenten, de moraal en het gebed.

Jongeren kunnen zelfstandig het boek lezen, maar waar dit gezamenlijk kan, in een tiener- en jongerengroep van de parochie, heeft dit zeker een meerwaarde.

Op weg naar de wereldjongerendagen biedt het bisdom ook Youcat-bijeenkomsten aan. In de agenda van deze website staan de data vermeld.

Het boek is te bestellen via:www.reliboek.eu

 

 

-