Inzetgerichte modules

 
De cursus 'Geloven in groei' omvat naast vier basis- en vier beleidsmodules ook tal van inzetgerichte modules. Deze modules sluiten aan bij het leven als gelovige in het algemeen en bijzonder bij de taken die vrijwilligers in de parochie op zich nemen.
 
Locatie: de inzetgerichte modules worden bij voorkeur niet op de vaste locatie voor vorming, het St. Janscentrum, aangeboden, maar in de parochies van het bisdom; de exacte plaats is afhankelijk van de mogelijkheden in parochies en de goede bereikbaarheid voor vrijwilligers elders uit het bisdom.
Planning en data: wisselend per module; indien de module op verzoek van een parochie wordt gegeven, vindt planning in overleg met deze parochie plaats; deelnemers van elders uit het bisdom zijn dan echter ook van harte welkom.
Aanmelding: middels de formulieren per module bijgevoegd.
Bijdrage: er wordt een bijdrage van € 35,- per persoon per module gevraagd.
 
Overzicht van de inzetgerichte modules:
 
- De H. Schrift in de liturgie
- De koster aan het werk (module 1) 
- De koster aan het werk (module 2) - maart-april 2017 - aanmelden vóór 23 februari 2017
- De koster aan het werk (module 3)
- De koster aan het werk (module 4) 
- De vierende gemeenschap
- Een weg à Dieu (avondwake)
- Een weg à Dieu (uitvaartliturgie)
- Een weg à Dieu (kerkhof / crematorium)
- Lector zijn in de kerk -
- Liturgische muziek
 
- Doopvoorbereiding
- Geloof laten groeien (kindercatechese)
- Precatechese en catechumenaat
- Volwassenencatechese
 
- Wegwijs in de heilige Schrift (twee modules)
- De Kerk als sociaal vangnet
- MOV-werk
- Ons leven als vindplaats van geluk
 
- Ouderenpastoraat in de parochie 
- Huwelijk en gezinspastoraat
- Jongerenpastoraat
- Op bedevaart met de parochie
- Kracht en bloei van de volksdevotie
- Parochies in vriendschap verbonden
- Zin in oecumene
- Dialoog Christendom - Jodendom
- Christelijke ethiek en pastoraat
- Christelijke spiritualiteit
- Leven vanuit de Eucharistie - oktober - december 2016  - aanmelden vóór 29 september 2016
- Leven vanuit Doopsel en Vormsel
- Pastorale gespreksvoering