Heilige Schrift

Ontmoetingen met Jezus

Tien bijeenkomsten rond ontmoetingen die Jezus met mensen had en de gesprekken die Hij met hen voerde.

Jezus heeft in zijn leven veel mensen ontmoet. Hij voerde boeiende gesprekken die vaak getuigden van grote wijsheid en bewogenheid. Deze ontmoetingen kunnen ons veel leren en leveren voldoende gespreksstof op. Immers, Jezus spreekt ook ons aan.

Jezus ging met mensen in gesprek. Hij deed dat in huis en op straat, in de tempel en in de synagoge. Tijdens deze ontmoetingen kwam niet zelden het hele leven aan de orde. In deze cursus worden tien van zulke ontmoetingen besproken. Ontmoetingen met een geleerde man, een dorstige vrouw, een machteloze zieke, een wanhopige moeder, een op heterdaad betrapte zondares, een onwetende blinde, een nieuwsgierige koning, een gelukkige misdadiger, een ongelovige gelovige en een verdrietige visser.

De schriftperikopen over deze ontmoetingen gaan we niet vers voor vers uitspitten. We zullen er vooral enkele praktische lessen uittrekken. We zullen ontdekken dat Jezus ook nu met ons in gesprek gaat, dat Hij - in zijn Woord, door de prediking, in ontmoetingen met anderen - ons aanspreekt. Terwijl Hij dat doet, gaan we zien wie Hij is en probeert Hij ons hart te raken en ons leven te veranderen.

De cursus biedt persoonlijk verdieping van het geloof, maar wil vooral stimuleren dat er in parochies bijbellees- of meditatiegroepen ontstaan. Tijdens de bijeenkomsten worden daarom enkele eenvoudige methoden aangereikt om in parochies tot een meer diepgaande omgang met de heilige Schrift te komen.

Locatie:        Sint Janscentrum, Papenhulst 4 te 's-Hertogenbosch

Data:           Dinsdag 10 oktober, 24 oktober, 14 november, 28 november, 12 december 2017
                   9 januari 2018, 23 januari, 6 februari, 20 februari, 6 maart, telkens van 19.30 tot 21.30 uur

Bijdrage:      € 65,00 per persoon

Aanmelden:  vóór 1 oktober 2017 via vormingscentrum@bisdomdenbosch.nl

Flyer:            Flyer Ontmoetingen met Jezus