Cursus 'Groeien in geloof'

logo-groeien in geloof, geloven in groei - website.jpgWil jij Jezus Christus als leidraad van je leven? 
Vind je het moeilijk om te verwoorden wat de kern is
van je geloof?
Zoek je het christelijk geloof beter te begrijpen?
Voel je de nood aan reflectie op je christen-zijn?
Ben je als vrijwilliger in de parochie op zoek naar
een steviger geloofsinzicht?


Als je minstens één vraag met ‘ja’ kunt beantwoorden, is deze cursus iets voor jou!


Het eerste  jaar van de cursus ‘Groeien in geloof’ beoogt een samenhangend beeld van de hoofdlijnen van het christen-zijn te bieden. Vertrekpunt is Jezus Christus. De naam ‘christen’ hebben we immers te danken aan het feit dat we geloven dat Jezus de Christus is. We maken in de loop van de bijeenkomsten kennis met het volk waaruit Jezus werd geboren, we volgen Hem in zijn leven, horen hoe in Hem het Rijk Gods nabij komt, hoe Hij zijn leven daarvoor geeft en daartoe een gemeenschap verzamelt. Daarna maken we kennis met die gemeenschap van Jezus, de Kerk, en staan we stil bij wat de uit Hem gegroeide gemeenschap ervan gemaakt heeft. In vogelvlucht volgen we dan de Kerk door tijd en ruimte, zien daarbij haar menselijke onvolmaaktheid, maar vooral hoe ze steeds opnieuw bezield wordt door de heilige Geest. Het leven van de Kerk heden ten dage komt ter sprake en hoe ze ons telkens opnieuw in contact brengt met Christus, in wie we God mogen ontmoeten. Om dan uit te komen bij de opgave om van dit alles te leven en het geloof getrouw, maar eigentijds en van binnenuit, te belijden en door te geven.
 
In het tweede jaar van de cursus ‘Groeien in geloof’ wordt de fundamentele inhoud van de katholieke leer besproken aan de hand van de Catechismus van de katholieke Kerk. De bijeenkomsten zijn dan ook geordend rond drie pijlers: de belijdenis van ons doopsel (symbolum), de sacramenten van het geloof, het geloofsleven (de geboden en het gebed). Of anders verwoord: er zijn bijeenkomsten rond het geloof belijden, rond het geloof vieren en rond het geloof beleven. De systematische wijze waarop de Catechismus het geloof bespreekt, het eigen taalgebruik, de verwijzingen naar de heilige Schrift en andere kerkelijke documenten, maken dat we het christen-zijn, zoals dat in het eerste jaar van de cursus verkend is, nu verder verrijken en verdiepen en dat ook kerkelijke opvattingen  en begrippen eigen worden gemaakt om zo nog meer te groeien in geloof.

Cursuslocatie: Bisdomkantoor 's-Hertogenbosch
Cursusdata: ma 5 september;  19 september; 3 oktober; 31 oktober; 7 november; 28 november; 12 december; 19 december 2016; 9 januari 2017; 23 januari; 6 februari; 20 februari; 6 maart; 20 maart; 3 april; 1 mei; 8 mei; 29 mei; 12 juni; 26 juni.
Bijdrage: € 105,- per persoon per cursusjaar
Bijzonderheid: deze cursus kan bij voldoende interesse ook in een parochie worden gegeven

Meer informatie of een afspraak maken:
E: vormingscentrum@bisdomdenbosch.nl
T: 073 523 20 57

Aanmelden: inschrijfformulier-Groeien in geloof 2016-2017