Diocesaan beleid

Diocesane opleidingen aan het Sint-Janscentrum

Het Sint-Janscentrum (Papenhulst 4 in 's-Hertogenbosch) is het opleidingshuis van het bisdom. Naast de ambtsopleidingen - priesteropleiding en diakenopleiding - zijn er opleidingen voor lekengelovigen.

1. Opleiding Godsdienstwetenschappen

Een zesjarige deeltijd-opleiding. De colleges worden gegeven op zaterdagen, 24 per jaar, en een enkele keer gecombineerd met een donderdag en vrijdag. Naast deze lesdagen zijn er jaarlijks enkele bezinningsdagen.

Het is mogelijk een minor-variant van deze opleiding te volgen. De opleiding duurt dan vijf jaar en heeft jaarlijks 13 lesdagen op zaterdag. Daarnaast zijn er ook in deze variant jaarlijks enkele bezinningsdagen.

Studiegids: STUDIEGIDS OPLEIDING GODSDIENSTWETENSCHAPPEN (diaken- en catechistenopleiding)

2. Catechistenopleiding

Een vijfjarige deeltijd-opleiding bestaande uit de minor-variant van bovenstaande opleiding Godsdienstwetenschappen aangevuld met een geestelijke-pastorale vorming gedurende de vijf jaar. De geestelijke pastorale vorming bestaat uit stages, stagebegeleiding, werkcolleges en practica, retraites en persoonlijke geestelijke begeleiding.

Studiegids: STUDIEGIDS catechistenopleiding

Folder: catechistenopleiding

Formulier aanmelding: catechistenopleiding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vragen / meer informatie: vormingscentrum@bisdomdenbosch.nl

 
Opening van het nieuwe studiejaar is 1 september.
De eerste colleges zijn op zaterdag 15 september 2018.