Diocesaan beleid

Missionair pastoraat

Het diocesaan beleidsplan Samen bouwen in vertrouwen (oktober 2016) benadrukt dat missionair pastoraat de eerste prioriteit vormt voor pastoraal handelen. Met klem worden parochies gevraagd deze uitdaging aan te gaan én op de agenda te houden. Ieder pastoraal team is daarom gevraagd jaarlijks een kernachtig pastoraal actieplan te maken met de missionaire dimensie als uitgangspunt.

De pastorale teams  - priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers – zullen komende jaren eerder kleiner dan groter worden. Goed gevormde vrijwilligers, die onder aanvoering van het pastoraal team, uitvoering geven aan onderdelen van het pastoraal actieplan, worden daarom steeds belangrijker.

In het vormen van deze vrijwilligers ligt allereerst een taak voor de parochies. Het bisdom wil dit vervolgens ondersteunen met een diocesane kadervorming die toegespitst is op de missionaire uitdaging. De diocesane kadervorming start in september 2018. Een pastoor kan, in overleg met de andere teamleden, vrijwilligers schriftelijk voor deze kadervorming aan melden.