Diocesaan beleid

 

Deze pagina wordt bewerkt

Vanaf 28 augustus 2017 kunt u hier actuele informatie vinden
over de nieuwe Diocesane KaderVorming voor vrijwilligers
aansluitend bij de beleidsnotitie Samen bouwen in vertrouwen.