De roeping van de christen


Iedere mens is geroepen tot geluk. De bron van ons geluk is God, die zich laat kennen in Jezus Christus. Leven vanuit die bron betekent voor iedere gedoopte: leven in relatie met God, leven met passie vanuit de vurige overtuiging dat Hij in ons gelooft en wij met Hem kunnen bouwen aan een nieuwe wereld, Gods Rijk op aarde.
   

Het is de taak van de geloofsgemeenschap te zorgen dat haar leden deze roeping herkennen, versterken en ontwikkelen. Binnen de parochies, zal wanneer dit past in de liturgie, in het jongerenwerk en de catechese een accent worden gelegd op de roeping die God aan de gedoopten heeft gegeven. Zo kan een gezond klimaat groeien waarin ook bijzondere roepingen kunnen ontluiken en zich ontwikkelen.
Gelukkige en vreugdevolle priesters, diakens en religieuzen zijn essentieel om roepingen te wekken. Goed voorbeeld doet immers goed volgen.  

De katholieke Kerk in Nederland kent verschillende opleidingen tot een pastoraal ambt en/of kerkelijke functie. Ook voor een leven als religieus liggen diverse wegen open.
Wanneer u hierover meer informatie wilt ontvangen kan een gesprek met een pastor of een bezoek aan een klooster u op weg helpen. U kunt ook contact opnemen met het bisdom. Daar kunnen ze u goede oriënterende informatie geven over kerkelijke ambten en beroepen, over religieus leven.

 

Voor een oriënterend gesprek over de vraag of God u roept voor het priesterschap of het diaconaat:
Sint Janscentrum
E: info@sint-janscenturm.nl 
T: 073-613 20 00
dr. F. De Rijcke, rector
Mgr. drs. J. Schröder, spirituaal

Voor persoonlijk contact, doorverwijzing of meer informatie:
E: vormingscentrum@bisdomdenbosch.nl
T: 073 523 20 57