Cursussen - Training

 
AUDITOR BASISSTUDIE GODSDIENSTWETENSCHAPPEN
 
Parochiële vrijwilligers die reeds een geloofscursus (cursus Catechismus van de katholieke Kerk) hebben gevolgd en hierna enige theologische vorming willen ontvangen, zonder daarvoor een opleiding te volgen, kunnen zich inschrijven als auditor bij de Opleiding Godsdienstwetenschappen. Een auditor komt naar de minor-dagen van de eerste twee jaar van de Opleiding Godsdienstwetenschappen om te luisteren naar hetgeen gedoceerd wordt. Een auditor kan niet deelnemen aan de toetsing (in de vorm van opdrachten, werkstukken, schriftelijk of mondeling tentamen). Meer informatie is te verkrijgen bij het vormingscentrum van het bisdom.
 
Eerste minor-dag: 7 september 2019
 
 
PASTORALE VORMINGSDAGEN
 
Om de vele duizenden vrijwilligers in het bisdom te waarderen en te inspireren, zullen er jaarlijks enkele vormingsbijeenkomsten worden georganiseerd. Voor het studiejaar 2019-2020 staan tenminste de volgende bijeenkomsten gepland:
- maandag 4 november 2019 - liturgische vormingsmiddag rond het huwelijk
- zondagmiddag 19 januari 2020 - jaarlijkse diocesane Dag van het Jodendom
- dinsdagavond 17 maart 2020 - Netwerkbijeenkomst rond Familiepastoraat