Cursussen - Training

 
Bijbelcursus
 
De diocesane bijbelcursus is erop gericht Christus te doen kennen, allereerst aan de cursisten zelf en vervolgens via hen ook aan anderen. Om Christus aan anderen te doen kennen, worden enkele methoden gepresenteerd om in kleine groepen samen de Bijbel te lezen. De bijbelcursus biedt dus persoonlijke geloofsverdieping voor de deelnemers, maar ook een handreiking om een parochiële bijbelgroep te starten. Het zou toch geweldig zijn als er in iedere parochie een mogelijkheid is om samen, onder begeleiding, de Bijbel te lezen.
 
Thema: Ontmoetingen met Jezus
Periode: Tien bijeenkomsten in de periode oktober 2017-maart 2018
Locatie: Sint Janscentrum in 's-Hertogenbosch
Aanmelden: vormingscentrum@bisdomdenbosch.nl
 
 
Cursus voor nieuwe catecheten
 
Binnenkort meer informatie. Cursusperiode: januari - juni 2018