Cursussen - Training

 
BASISCURSUS THEOLOGIE EN PASTORAAT
 
Parochiële vrijwilligers die een verdieping van hun geloof willen alsook enige theologische vorming, kunnen een basiscursus Theologie en Pastoraat volgen. Deze cursus duurt drie jaar. Gelvoigen die eerder een geloofscursus (cursus CKK) hebben gevolgd, kunnen in het tweede cursusjaar instromen.
 
 
 
Eerste cursusdatum: zaterdag 29 september 2018 (voor instromers: zaterdag 15 september 2018)
 
 
PASTORALE VORMINGSDAGEN
 
Om de vele duizenden vrijwilligers in het bisdom te waarderen en te inspireren, zullen er jaarlijks enkele vormingsbijeenkomsten worden georganiseerd. Voor het studiejaar 2018-2019 staan er twee (liturgische) bijeenkomsten gepland.
Het thema voor deze dagen is ingegeven door de bronzen plaquette van het visioen van Don Bosco dat in de kathedrale basiliek Sint Jan evangelist hangt.

In 1862 had Don Bosco het visioen van het schip van de Kerk aangevoerd door de paus en stevig verankerd aan twee zuilen: Jezus (de Eucharistie) en Maria (Hulp der christenen). Het schip van de Kerk wordt aangevallen door vijandelijke schepen. Ondanks verwoede pogingen om het schip van de Kerk te doen vergaan, vaart het tussen de zuilen door naar de veilige haven.
De twee vormingsdagen worden gewijd aan de twee zuilen.

Begin oktober 2018 is er een bijeenkomst rond Maria en in het voorjaar van 2019 rond Jezus (de Eucharistie / het Allerheiligste).
Het programma van beide bijeenkomsten zal bestaan uit een lezing, twee rondes van elk drie workshoppen en het gezamenlijk bidden van de vesper. behalve geloofsverdieping bieden de dagen  ook kans aan vrijwilligers om elkaar te ontmoeten.
 
Meer informatie: rond de zomervakantie als nieuwsbericht op deze website.