Cursus 'Geloof dat groeit'

Voor de diocesane bijbelcursus Geloof dat groeit wordt telkens een nieuw thema gekozen.

Voor het studiejaar 2016-2017 wordt aangesloten Silhouetten zonsondergang.jpg
bij de woorden waarmee Jezus zijn leerlingen roept:

'Kom, volg Mij!'
(Mt.4,19)
Het gaat over roeping en zending,
leerling en apostel zijn.


In de cursus wordt stilgestaan bij gebeurtenissen, uitspraken, personen uit de tijd toen Jezus met de Twaalf rondtrok.
We proberen te ontdekken wat er in de Twaalf om ging toen ze leerling van Jezus waren en toen ze jarenlang door Hem gevormd werden. Hoe moeilijk of hoe mooi was het om aan Zijn hand te leven? Herkennen wij de spanning tussen hoop en verwach-ting, angst en onzekerheid, die horen bij het leven met Hem?

Juist door vanuit het perspectief van de eerste leerlingen naar Jezus te kijken, willen we ons blik op Hem verhelderen. Door ons te voegen onder de eerste leerlingen, willen we ons laten prikkelen om na te denken. Waarom zijn wij Hem eigenlijk gaan volgen? Wat verwachten wij vandaag en straks van Hem? Waartoe roept en zendt Hij jou en mij? En hoe geef jij antwoord?

De bijeenkomsten worden gegeven op het St. Janscentrum in Den Bosch, telkens op dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur. De cursusdata zijn: 4 oktober, 18 oktober, 8 november, 22 november, 6 december, 20 december 2016; 10 januari, 24 januari, 7 februari, 21 februari, 7 maart, 21 maart 2017.

Kosten: € 75,- p.p. voor cursus/12 bijeenkomsten.

Meer informatie: Flyer - Kom, volg Mij!'

Aanmelden: Inschrijfformulier-Geloof dat groeit