Catechumenaat - beleid

Nieuw beleid inzake het catechumenaat

 

In de periode januari 2012 t/m december 2017 konden volwassenen die christen wilden worden zich aanbieden bij de parochie of het bisdom en deelnemen aan het catechumenaatstraject bij één van de vier catechumenaatscentra in het bisdom.

Vanaf januari 2018 wordt er in het bisdom een nieuw beleid gevoerd inzake het catechumenaat.

 
Te downloaden:
Brief bisschop bij nieuwe beleidsnotitie:   Brief bisschop bij notitie
Nieuwe beleidsnotitie Catechumenaat:     Notitie catechumenaat
 

Ten behoeve van de eerste periode:       Formulier - Opname in het catechumenaat

                                                           Catechese - Alpha

                                                           Catechese - Kom en zie

                                                           Liturgie - Doopmotivatie                                    

                                                           Liturgie - De plechtigheid van de opneming onder de geloofsleerlingen

                                                           Liturgie - Homilie-suggestie

Ten behoeve van de tweede periode:     Catechese -Stapstenen

                                                           Formulier - Opname in de RK Kerk

                                                           Liturgie - De plechtigheid van de uitverkiezing

Ten behoeve van de derde periode:       Catechese - Opnieuw beginnen

                                                           Liturgie - catechumenaat (overdracht)

                                                           Liturgie - catechumenaat (teruggave)

Ten behoeve van de vierde periode:       Catechese - Doopsel - periode mystagogie

                                                           Catechese - Eucharistie - periode mystagogie

                                                           Formulier-aanvraag Vormsel RK-gedoopte volwassene

                                                           Catechese - Vormsel - periode mystagogie

Binnenkort zijn er meer handreikingen en formulieren beschikbaar.