Catechumenaat - beleid

Nieuw beleid inzake het catechumenaat

 

In de periode januari 2012 t/m december 2017 konden volwassenen die christen wilden worden zich aanbieden bij de parochie of het bisdom en deelnemen aan het catechumenaatstraject bij één van de vier catechumenaatscentra in het bisdom.

Vanaf januari 2018 wordt er in het bisdom een nieuw beleid gevoerd inzake het catechumenaat.

De nieuwe beleidsbrochure is vanaf 1 december 2017 te downloaden