Catechumenaat - beleid

Nieuw beleid inzake het catechumenaat

 

In de periode januari 2012 t/m december 2017 konden volwassenen die christen wilden worden zich aanbieden bij de parochie of het bisdom en deelnemen aan het catechumenaatstraject bij één van de vier catechumenaatscentra in het bisdom.

Vanaf januari 2018 wordt er in het bisdom een nieuw beleid gevoerd inzake het catechumenaat.

 
Te downloaden:
Brief bisschop bij nieuwe beleidsnotitie:   Brief bisschop bij notitie
Nieuwe beleidsnotitie Catechumenaat:     Notitie catechumenaat
 

Ten behoeve van de eerste periode:       Liturgie - Doopmotivatie

                                                           Formulier - Opname in het catechumenaat

                                                           Liturgie - De plechtigheid van de opneming onder de geloofsleerlingen

                                                           Liturgie - Homilie-suggestie

Binnenkort zijn er meer handreikingen en formulieren beschikbaar.