Beleidsmodules

De cursus 'Geloven in groei' bestaat o.a. uit vier beleidsmodules, van elk vijf bijeenkomsten.

Deelname aan deze modules is alleen mogelijk ná afronding van de cursus 'Groeien in geloof', als onderdeel van het vormingstraject 'Groeien in geloof, geloven in groei'.
 
1. Liturgie
- Liturgie: viering van het Paasmysterie
- Liturgie: spiegel van de Kerk
- Liturgie: van oud naar nieuw
- Liturgie: het getijdengebed
- Liturgie: relatie met volksvroomheid
Cursuslocatie: KerkTrefCentrum te Eindhoven, maandagavond
Cursusdata: december 2016 - januari 2017
Aanmelding: vóór 28 november 2016
 
 2. Catechese
- Verkondiging van het Evangelie in de moderne wereld
- Inhoud van het christelijk geloof
- Ontwikkeling van de gelovige
- Mensen op de weg van het geloof
- De persoon van de catecheet
Cursuslocatie: Bisdomkantoor, maandagavond
Cursusdata: in studiejaar 2017-2018
Aanmelding: nog niet mogelijk
 
3. Diaconie
- Het katholiek sociaal denken
- De vier principes van de sociale leer
- Kerngedachten uit het katholiek sociaal denken
- Toepassing en herkenning van de sociale leer (ervaringen en mogelijkheden)
- Toepassing en herkenning van de sociale leer (ervaringen en mogelijkheden)
Cursuslocatie: KerkTrefCentrum te Eindhoven, maandagavond
Cursusdata: mei-juni 2017
Aanmelding: vóór 17 april 2017
 
4. Kerkopbouw
- Algemene inleidign op kerk(geschiedenis)
- Toegepast in de verkondiging
- Toegepast in de liturgie
- Toegepast in de diaconie
- Toegepast in de parochieopbouw
Cursuslocatie: Bisdomkantoor, maandagavond
Cursusdata: in studiejaar 2017-2018
Aanmelding: nog niet mogelijk