Basismodules

 
De cursus 'Geloven in groei' omvat vier basismodules, van elk vijf bijeenkomsten.
 
Iedere katholiek die interesse heeft en vrijwilligerswerk doet in de parochie is van harte welkom. 
Eerst deelnemen aan de cursus 'Groeien in geloof' (zie onder geloofsvorming) heeft echter de voorkeur.
De basismodules zijn onderdeel van het vormingstraject 'Groeien in geloof, geloven in groei'; 
eens in de twee jaar wordt elke basismodule aangeboden.

Er wordt een bijdrage van € 35,- per persoon per module gevraagd.
 
1. Bijbel, bron van kerkelijk leven
- De heilige Schrift in het leven van de Kerk
- De heilige Schrift: God ontmoet de mens
- De heilige Schrift in de liturgie
- Geestelijke of meditatieve lezing van de heilige Schrift
- Bijbelcatechese
Cursuslocatie: Bisdomkantoor, maandagavond
Cursusdata: in studiejaar 2017-2018
Aanmelding: nog niet mogelijk
 
2. Traditie, bron van kerkelijk leven
- Begripsbepaling, de Goddelijke openbaring - Schrift en Overlevering
- De apostelen en de apostolische vaders
- De kerkvaders en de kerkleraars
- Het leraarsambt van de Kerk en de kerkelijke documenten
- De eredienst van de Kerk
Cursuslocatie: KerkTrefCentrum te Eindhoven, maandagavond
Cursusdata: september-november 2016
Aanmelding: vóór 5 september 2016
 
3. Kerk-zijn
- De roeping van elke mens
- De roeping van de christen
- Geestelijke leiding
- Heiligen
- Werken aan een klimaat van roeping
Cursuslocatie: KerkTrefCentrum te Eindhoven, maandagavond
Cursusdata: februari-april 2017
Aanmelding: vóór 23 januari 2017
 
4. Vrijwilliger in de Kerk 
- De rol van de gelovige vrijwilliger
- Zending van alle gelovigen
- Geloofsgesprekken
- Organisatie en communicatie
- Werkvelden en doelgroepen in de parochie
Cursuslocatie: Bisdomkantoor, maandagavond
Cursusdata: in studiejaar 2017-2018
Aanmelding: nog niet mogelijk