Algemene informatie


Trainen vrijwilligerskader

Samen bouwen in vertrouwen (oktober 2016) noteert als beleidsvoornemen:
Trainen van liturgisch, catechetisch en diaconaal kader op parochieniveau.

Het vormingscentrum van het bisdom wil van dienst zijn bij het trainen van parochiële vrijwilligers.
- door een parochie te helpen deze training zelf te geven
of
- op diocesaan of regionaal niveau trainingsdagen en of cursussen aan te bieden. Zie pagina 'cursussen-training' voor actueel aanbod.
of 
- cursus- en trainingsbijeenkomsten in de parochie te verzorgen. Dit kunnen dan afzonderlijke bijeenkomsten zijn of meerdere bijeenkomsten thematisch geordend in een cursus. De inhoud wordt altijd in overleg met de parochie ingevuld.