Algemene informatie


Trainen vrijwilligerskader

Samen bouwen in vertrouwen (oktober 2016) noteert als beleidsvoornemen:
Trainen van liturgisch, catechetisch en diaconaal kader op parochieniveau.

 

Het vormingscentrum van het bisdom wil van dienst zijn bij het trainen van parochiële vrijwilligers:

- door een parochie te helpen deze training zelf te geven 
   (Een parochie dient hier zelf een verzoek toe in bij het vormingscentrum)

of

- op diocesaan of regionaal niveau trainingsdagen en of cursussen aan te bieden 
    (Het vormingscentrum kondigt deze bijeenkomsten aan op de website van het bisdom en in
    de BisdomNieuwsbrief)