Actualiteiten

LEESTIPS VOOR VEERTIGDAGENTIJD EN PASEN

Kaft - De kern van het katholieke geloof.jpg
Naar de kern van het christelijk geloof. Eerste verkondiging in 40 stappen,
Mgr. André-Josef Léonard

De Kerk verkondigt 'het kerygma' vanaf de eerste Pinksterdag. Het Griekse woord drukt het goed uit: het gaat om een geroepen mededeling, een aankondiging waarmee heel snel de kern van de zaak ter sprake komt. Dit boek laat de eerste verkondiging vandaag weerklinken.

De manier waarop 'het kerygma' wordt gepresenteerd, is speciaal: de lezer wordt rechtstreeks aangesproken. De auteur spreekt hem/haar in de tweede persoon aan als een 'jij'. Het betreft immers een zaak die jou aan!

Achtereenvolgens worden behandeld: de Godsvraag, het probleem van het kwaad, Christus, de Drie-eenheid, de Kerk (vrij uitgebreid daar ze voor velen 'steen des aanstoots' is), Maria, de sacramenten, de uiteindelijke bestemming van de mens, leven volgens de moraal en tot slot het gebed. Maar altijd gebeurt dit kerygmatisch, verkondigend. Ieder thema krijgt drie pagina's toebedeeld en bestaat uit telkens twee kortere delen.

Er is geen bijzondere kennis van het geloof nodig om de tekst te begrijpen, althans geen grondige kennis. Dit kleine boekje zal zeker vaak terecht komen bij mensen die wel bekend zijn met het christendom, maar niet met het levend geloof. Met Gods genade zal het hen misschien helpen om opnieuw de schoonheid en de samenhang van het christelijk geloof te ontdekken en een eindweegs in de richting van Christus te gaan.

(Uitgeverij Halewijn, 134 pagina's € 16,00, www.halewijn.info)

 

Kaft -.jpgNaar het hart van het geloof. Christen worden vanuit de paaswake,
Stijn Van den Bossche

Reeds in 2003 publiceerden de Franse bisschoppen de bijzonder mooie tekst "Aller au coeur de la foi" (Naar het hart van het geloof gaan). Sinds kort is er een Nederlandse vertaling - met enkele aanpassingen - van dit document beschikbaar.

Gekozen werd om initiatie, geloofsgroei en catechese te duiden vanuit het model van de paaswake. Want om anderen over het geloof te kunnen vertellen, zal je best zelf telkens opnieuw 'naar het hart van het geloof gaan'. En dat is ook precies wat wij jaarlijks doen in de paasnacht.

De tekst beweegt zich doorheen de vier momenten van de paaswake: de lichtritus, de liturgie van het Woord, de doop(-herinnering) en de liturgie van de Eucharistie. Elk moment wordt in drie stappen besproken.

In een eerste stap staat de tekst telkens stil bij wat 'de paaswake ons laat beleven'. Dit kun je beschouwen als een beknopte liturgische catechese.

In een tweede stap duidt de tekst telkens hoe datgene wat in de paaswake gebeurt, ons leert christen zijn. Een hedendaags voorbeeld dus van mystagogische catechese. Deze vorm van catechese brengt onder woorden hoe wat wij beleven in de liturgie, ons dieper helpt ingroeien in Gods mysterie.

De derde stap bij elk van de vier momenten kunnen we omschrijven als 'Kerk worden vanuit de paaswake'. Mensen kunnen christen worden en in geloof groeien wanneer initiatie en catechese de pedagogie van de paaswake volgen. Het is de kerkgemeenschap die het 'Pasen van de Heer' viert. Het is ook de kerkgemeenschap die in haar liturgie, verkondiging en concrete dienstbaarheid catechese is. In de derde stap bij elk van de vier momenten legt de tekst een aantal vragen voor vanuit deze gedachte. Deze vormen onderdeel van de geloofsbezinning en willen helpen om te leren gastvrij en uitnodigend te geloven. Dat hoort wezenlijk bij groeien in geloof, en is bovendien een groot belang in de missionaire kerkgemeenschap die wij worden.

(Licap 2013, 24 pagina's, € 3,50, www.licap.be)