Vormsel voor RK-volwassenen

Leven vanuit de Geest
 
Vanaf januari 2018 wordt er in het bisdom een nieuw beleid gevoerd inzake het catechumenaat
[aansluitend ook herziening beleid inzake Vormsel voor R.K. gedoopte en opname (niet R.K.-) gedoopte in de volledige gemeenschap met de R.K. Kerk]

De nieuwe beleidsbrochure is vanaf 1 december 2017 hier te downloaden