Vormsel voor RK-volwassenen

Leven vanuit de Geest
 
Vanaf januari 2018 wordt er in het bisdom een nieuw beleid gevoerd inzake het catechumenaat
[aansluitend ook herziening beleid inzake Vormsel voor R.K. gedoopte en opname (niet R.K.-) gedoopte in de volledige gemeenschap met de R.K. Kerk]

De nieuwe beleidsbrochure is hier te downloaden. Op pagina 14-15 treft u informatie aan over Vormsel R.K.gedoopten en opname niet R.K.-gedoopten in de volledige gemeenschap van de R.K.-Kerk. 
 
 
De Opname en Vormselplechtigheid voor volwassenen vindt jaarlijks plaats op het hoogfeest van Pinksteren in de kathedrale basiliek Sint Jan evangelist te 's-Hertogenbosch.