inleiding

logo kerkbalans.jpg
 
Kerkbalans is een landelijk samenwerkingsverband, waarin vijf kerkgenootschappen elk jaar actie voeren en een beroep doen op hun leden voor een financiële bijdrage ter bestrijding van alle kosten die het onderhouden van de geloofsgemeenschappen met zich meebrengt.
Parochies en gemeenten hebben diverse inkomstenbronnen, zoals collecten in de kerk, vergoedingen voor bijzondere kerkdiensten als huwelijk en uitvaart, en de kerkbijdrage, ook wel gezinsbijdrage genoemd. De kerkbijdrage is vaak de grootste en meest vaste bron van inkomsten en de actie Kerkbalans is er met name op gericht deze inkomstenbron op peil te houden.
 
De landelijke actie Kerkbalans vindt sinds 1973 aan het begin van elk jaar, in de tweede helft van januari, plaats. In de rubriek ‘Kerkbalans en fondsenwerving’ van deze website worden handreikingen geboden om doelgroepen te selecteren en deze op een persoonlijke wijze te benaderen.
Tips voor het welslagen van de actie (draaiboeken, voorbeeldbrieven, communicatiestrategieën) en een overzicht van de beschikbare materialen vindt u op de website van Kerkbalans.
 
Bij vragen om informatie of ondersteuning, kunt u gebruik maken van onderstaand contactformulier.
 
Naam *
Email *
Vraag/ opmerking *

Code: *