Vorming van een Nieuwe Parochie

gereedschapskist_NP.jpgWerken aan het pastoraat, in naam van Christus, is de hoofddoelstelling van een parochie. In de parochie delen we ons geloof samen, maar vanuit Christus die ons aanspreekt, ons samenroept, ons inspireert, ons bemoedigt, met ons gaat en ons wegen wijst: naar God, naar elkaar en naar de toekomst.
Het gaat niet om een bepaald resultaat maar om de groei, de spiritualiteit van de gemeenschap: samen vormen de gelovigen in verbondenheid met Christus het volk van God. Vanuit deze parochiespiritualiteit trekken gelovigen met elkaar op en zijn complementair aan elkaar.

De eenheid tussen oude zelfstandige parochies binnen een nieuw parochie is niet de structuur, hoe wetenschappelijk ook getoetst. Het zijn niet de afspraken die we met elkaar maken. Maar het is onze verbondenheid in Christus. Waar die er niet is hebben we alleen onze eigen belangen te verdedigen en schieten we de doelstelling van de parochie voorbij.

Geen nieuwe structuur van de parochies die de toekomst aan kan, zonder een vernieuwing van de spiritualiteit in onze parochies.

Het groeien naar een nieuwe parochie is dus geen kwestie van schaalvergroting om hetzelfde te kunnen blijven doen als vroeger, zij het dan met minder middelen. De te volgen weg is die van pastorale vernieuwing: ruimte scheppen voor pastoraat door het scheppen van een groot en stevig verband, een goede bestuurlijke en voorwaarden scheppende structuur, die vereenvoudiging van werken (en verhoging van efficiëntie en effectiviteit) mogelijk maakt.

Het groeien naar een nieuwe parochie betekent het creëren van nieuwe verhoudingen en het inrichten van nieuwe manieren van werken. Bundeling van krachten en doelgerichte samenwerking zijn vereisten. Dit betekent onder meer een gedeeld pastoraal beleid en bestuurlijke schaalvergroting, zonder het noodzakelijke maatwerk  - met name op pastoraal terrein - uit het oog te verliezen.

In pastoraal opzicht wordt hieraan leiding gegeven door de pastoor en het pastoraal team, in beheersmatig opzicht door de pastoor en het bestuur.

- Aandachtspunten bij een nieuwe parochie

- Structuur en functioneren van parochiële organen

- Gebouwen in een parochie