Structuur en functioneren van parochiële organen

De nieuwe parochie is te beschouwen als een netwerk van groepen gelovigen die zich engageren rondom het nieuwe centrum van parochieleven.
Inbegrepen zijn de groepen mensen die zich vooral nog verbonden voelen met één van de oude parochiegemeenschappen, die voortaan samen de nieuwe parochie vormen.
 
Een nieuwe parochie ontstaat door samenvoeging van voormalige zelfstandige parochies en wordt geformaliseerd door een oprichtingsbesluit van de bisschop. Op de nieuwe parochie zijn de bepalingen van het Algemeen Reglement voor het Bestuur van een parochie van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland, welk geldt als het statuut van de parochie, onverkort van toepassing.
 
De nieuwe parochie is één geloofsgemeenschap, bestaande uit een netwerk van groepen: eenheid in verscheidenheid. Voor alle pastorale (werk)groepen zal in de nieuwe parochie één pastoraal beleid ontwikkeld worden, dat waar mogelijk lokaal of anders centraal wordt uitgevoerd. De pastoor en het pastorale team geven hier leiding aan. Het scheppen van de goede voorwaarden die goed pastoraat mogelijk maken is de verantwoordelijkheid van het éne parochiebestuur, dat in zijn taken ondersteund wordt door bestuurscommissies.
 
De nieuwe parochie zal een structuur hebben waarin de pastorale en bestuurlijke leiding onderscheiden maar niet gescheiden worden.
De pastoor is, overeenkomstig de voorschriften van het kerkelijk recht, het hoofd van de parochie. Hij heeft de supervisie en de eindverantwoordelijkheid over alle activiteiten in en van de nieuwe parochie.
Onder leiding van de pastoor zal In de nieuwe parochie  ook een pastoraal team werkzaam zijn.
De nieuwe parochie is ook een bestuurlijke eenheid, waarbinnen verschillende kerkgebouwen in gebruik kunnen zijn. Het parochiebestuur bepaalt het algemene beleid in de parochie en schept de voorwaarden en de middelen die nodig zijn om de pastoraal in de parochie te doen functioneren. Zij beheert onder meer de materiële zaken en verricht rechtshandelingen ten name van de parochie.