Speerpunten - algemeen

Met de nieuwe parochies willen we de krachten bundelen om met name meer energie te kunnen steken in een aantal speerpunten waar we nu vaak onvoldoende aan toe komen of te versnipperd zijn. De inzet van de nieuwe parochie is niet primair een organisatorische verandering maar juist dat we vitaler worden op het vlak van:
- Jeugd en jongeren
- Huwelijk en gezin
- Kerk en samenleving
- Roeping en vorming
In het hele proces van verandering is het de uitdaging dat we deze speerpunten, die veelal nieuw vormgegeven moeten worden, steeds voor ogen houden. We willen namelijk niet alleen reorganiseren maar juist revitaliseren. Om de speerpunten vorm te geven is veel creativiteit nodig en bewandelen we ook nieuwe paden.
Rond de speerpunten willen we bisdombreed van elkaar leren en een netwerk vormen zodat niet iedereen opnieuw het wiel hoeft uit te vinden en ook omdat vaak samenwerking nodig is over nieuwe parochiegrenzen heen. Om deze reden leggen we veel nadruk op stevige connecties bisdombreed.
De focus op deze speerpunten te midden van alle reorganisatie is heel belangrijk: zij dragen bij aan pastorale vernieuwing en revitalisatie. Uiteindelijk maken de speerpunten de parochie tot nieuwe parochie. Geloven in groei is het motto wat hier helemaal van toepassing is.