Procedure m.b.t. in- en uitschrijven

Recent heeft de Bisschoppenconferentie haar goedkeuring gegeven aan de tekst van een eenvoudiger procedure m.b.t. in- en uitschrijven bij de Rooms Katholieke kerk.

Belangrijke verandering in deze procedure is met name dat één brief aan de parochie waar men woont, volstaat.
Daarom is onderstaande tool ontwikkeld om via de postcode te achterhalen bij welke parochie iemand hoort.

zoek parochie.jpg

 Vind de parochie m.b.v. een postcode

 

 

De tekst van de procedure m.b.t. in - en uitschrijven en andere veelgestelde vragen m.b.t. de kerkledenadministratie van de Rooms-Kahtolieke Kerk in Nederland, evenals het modelformulier verzoek tot kerkverlating opgenomen.

- Brochure procedure in-uitschrijven van de Rooms-Katholieke Kerk van Nederland 

- Modelformulier verzoek tot kerkverlating

 

Onderstaand contactformulier kunt u gebruiken om een vraag over in- en/of uitschrijven te stellen. 

Naam *
Email *
Vraag/ opmerking *

Code: *