Parochie-ontwikkeling: Wie zijn wij?

De Dienst Parochie-ontwikkeling biedt begeleiding en toerusting bij:
• processen van pastorale reorganisatie (vorming nieuwe parochies, kerksluitingen)
• voortgaande kerkopbouw (visie-ontwikkeling, teamvorming, pastorale planning, kerkledenadministratie)
• pastoraat, diaconie en oecumene

U kunt bij ons terecht voor:
• advisering
• toerusting van bestuur en vrijwilligers
• procesmatige en inhoudelijke begeleiding