Nieuws • 02 FEB

  ​11 maart: netwerkbijeenkomst voor parochies

  ​Na twee eerdere geslaagde edities, vindt ook in 2015 een netwerkbijeenkomst voor parochies plaats en wel op woensdag 11 maart.
  De bijeenkomst vindt van 17.45 tot 22.00 uur plaats in bezinningscentrum Emmaus in Helvoirt. Het doel van deze bijeenkomst is wederom om pastoraal werkenden, bestuurders en vrijwilligers in de parochies van ons bisdom nog meer bekend te maken met ontwikkelingen in en de mogelijkheden van de nieuwe parochies op diverse terreinen, zowel bestuurlijk als pastoraal.

  Lees verder..

 • 17 FEB

  Kijk in de Kerk

  ​​Op de oude website van het bisdom van 's-Hertogenbosch was er de mogelijkheid om van ruim 250 kerken uit het bisdom 360°-foto's in te zien.
  Alle informatie die beschikbaar was van de kerken moest met de introductie van de nieuwe site opnieuw ingevoerd worden en gekoppeld worden aan de juiste 360°-foto.
  Dit traject is nu afgerond en de foto's zijn weer zichtbaar op onze site.

  Lees verder..

 • 29 AUG

  ​Voorbereidingen actie Kerkbalans gestart

  De Actie Kerkbalans zal in 2014 worden gehouden in de periode van zondag 12 tot en met zondag 26 januari 2014. Het motto zal opnieuw zijn: “Wat is de Kerk u waard?”.

  Lees verder..

 • 24 APR

  Netwerkbijeenkomst voor pastoraal kader, bestuurders en parochievrijwilligers

  ​​Op veel plaatsen wordt gewerkt aan de vormgeving van nieuwe parochies.
  Priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers, besturen en vrijwilligers komen bijeen om de vele uitdagingen die er zijn het hoofd te bieden.
  Op veel plaatsen wordt - soms door schade en schande - wijsheid opgedaan die ook voor anderen heel vruchtbaar kan zijn.
  Op veel plaatsen wordt de vraag gesteld: “Hoe doen anderen dat dan?”

  Lees verder..

 • 27 MRT

  Bisschoppen steunen Giro 555 actie voor Syrië

  ​In het Paasweekend voeren de Samenwerkende Hulp Organisaties (SHO) een speciale actie voor Syrië. Parochies worden gevraagd zich aan te sluiten bij deze actie en de opbrengst van de collecte op Eerste Paasdag hiervoor te bestemmen.

  Lees verder..

 • 13 MRT

  Habemus Papam

  ​Monseigneur Hurkmans is verheugd en dankbaar om de snelle pauskeuze. De bisschop heeft er, evenals hulpbisschop Mutsaerts, vertrouwen in dat het college van kardinalen, geleid door de Heilige Geest, met kardinaal Bergoglio een goede keuze heeft gemaakt. Zij zijn dan ook hoopvol.

  Lees verder..

 • 12 MRT

  Communicanten bidden voor Communicanten

  ​​Na de succesvolle start in 2012, ruim 1400 kinderen uit het bisdom van 's-Hertogenbosch deden mee, opnieuw de oproep aan parochies om met eerste communicanten in het bisdom samen een ketting van gebed te gaan vormen.

  Lees verder..

 • 11 MRT

  M25 opstarten in uw parochie, infoavond 18 maart

  ​Op maandagavond 18 maart 2013, (aanvang 19.30, bisdomkantoor) vindt er een M25-infoavond plaats. U krijgt hierbij informatie over het opstarten van een M25-groep in uw parochie.

  Lees verder..

 • 11 MRT

  ​Start van het conclaaf

  ​Morgen, 12 maart 2013, zal het conclaaf beginnen waarin de nieuwe paus wordt gekozen. In de ochtend wordt in de Sint-Pietersbasiliek door de kardinalen de votiefmis 'pro eligendo Romano Pontifice' opgedragen. In deze eucharistieviering wordt in het bijzonder tot de Heilige Geest gebeden, dat Hij de kardinalen mag bijstaan gedurende de pausverkiezing.

  Lees verder..

 • 08 MRT

  Startbijeenkomst Lourdesbedevaart 2014

  ​​De voorbereidingen van de diocesane bedevaart naar Lourdes vanuit het bisdom van ’s-Hertogenbosch zijn in volle gang. Maandagavond 11 maart is er een het startbijeenkomst voor de contactpersonen en coördinatoren uit de parochies. Aanvang 18.30 uur!

  Locatiewijziging:
  Wegens verbouwingswerkzaamheden is de bijeenkomst niet in het St. Janscentrum, maar in Sociaal Cultureel Centrum De Helftheuvel te 's-Hertogenbosch.
  Adres: Helftheuvelpassage 115, 5224 AC 's-Hertogenbosch
  Lees verder..