Mutatieformulier parochiebestuur

Onderstaand formulier dient gebruikt te worden voor mutaties (benoeming, herbenoeming en ontslag) in het parochiebestuur.
Na ontvangst van het formulier worden de mutaties zo spoedig mogelijk verwerkt en ontvangt het bestuur en de betrokken personen daarvan bericht.

Aanvraagformulier bestuursmutatie

Voor de aanvraag van een volmachtverlening voor de vice-voorzitter kan onderstaand formulier gebruikt worden.

Aanvraag volmachtverlening vice voorzitter