Kerkledenregistratie - Algemeen

De kerkledenadministratie, waarin parochies bijhouden welke parochianen tot de parochie behoren, kan beschouwd worden als een ‘virtuele kaartenbak’ waarin administratieve gegevens genoteerd staan die parochies op de eerste plaats kunnen gebruiken voor hun liturgische en pastorale bijeenkomsten. Vanuit deze kerkledenadministratie worden bijvoorbeeld kinderen aangeschreven voor de voorbereiding op Eerste Communie en Vormsel, en worden parochianen uitgenodigd voor bijeenkomsten of cursussen die hen zouden kunnen interesseren. De kerkledenadministratie vormt eveneens de basis voor bijvoorbeeld het bezorgen van het parochieblad, het bijhouden van andere administraties zoals de vrijwilligersadministratie en bij financiële acties zoals de actie Kerkbalans.
 
Gegevens
De geregistreerde gegevens worden op de eerste plaats aangereikt door parochianen zelf, wanneer zij zich zelf als parochiaan aanmelden bij een parochie. Dit aanmelden kan al langer geleden zijn, bijvoorbeeld bij de doop. Bij de overstap naar de landelijke database heeft de parochie al haar kerkleden gemeld bij de SILA (Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie), die bij de GBA (Gemeentelijke Basisadministratie) de zogenaamde SILA-stip plaatst, een digitaal kenmerk dat aangeeft dat aan de SILA doorgegeven wordt dat wijzigingen hebben plaats gehad. Een burgerlijke gemeente weet immers niet tot welk kerkgenootschap een ingeschreven burger behoort, maar de SILA wél. Wanneer zich wijzigingen voordoen in de situatie van aldus geregistreerde kerkleden krijgt de parochie via de SILA bericht door van het landelijke R.K. Bureau voor de Ledenadministratie; dit is met name het geval wanneer parochianen bijvoorbeeld recent verhuisd zijn of overleden. Parochianen die verhuizen naar het buitenland worden automatisch uit het kerkledenbestand uitgeschreven, tenzij de parochiaan aan de parochie kenbaar maakt lid te willen blijven van de parochie.
 
Aan- of afmelden
Alleen de parochiële kerkledenadministrateur kan een parochiaan als kerklid bij de SILA via het R.K. Bureau voor de Ledenadministratie aan- of afmelden.
 
Uitgangspunt
Het bisdom van 's-Hertogenbosch hanteert als uitgangspunt dat de parochiële kerkledenadministratie gebaseerd is op het H. Doopsel. Van ieder die gedoopt is, die zich niet schriftelijk heeft afgemeld en die binnen de parochiegrenzen woont, legt de parochiële kerkledenadministratie administratieve gegevens vast. Deze registratie van rooms-katholiek gedoopten is voor parochies verplicht (Regeling persoonsregistratie parochies, Regelingen R.K. Kerkgenootschap in Nederland, 1989).
 
Privacy
Met alle geregistreerde gegevens wordt met zorg omgegaan. Een parochie mag haar kerkledenadministratie alleen gebruiken voor het eigen parochiewerk en zal dus de geregistreerde gegevens niet doorgeven aan personen of instanties die daar zomaar om vragen.
Ieder kerklid kan op verzoek bij zijn parochie inzage krijgen in zijn gegevens en heeft volgens het Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies recht op verbetering, aanvulling of verwijdering van gegevens.
 
Ondersteuning
Het bisdom van ’s-Hertogenbosch ondersteunt de Bossche parochies in het goed gebruik maken van hun kerkledenadministratie.
Op het deel van financiën-juridische zaken is een aantal handleidingen voor de diverse modules in Navision opgenomen, waaronder de module ledenadministratie. Door hier te klikken gaat u naar deze pagina.

Bij vragen om informatie of ondersteuning, neem contact op via onderstaand contactformulier.
 
Naam *
Email *
Vraag/ opmerking *

Code: *