Jeugd en Jongeren


Jongeren zijn de hoop voor de Kerk van Christus en dus ook van de nieuwe parochies. Het jongerenwerk dat begint met de voorbereiding op het Vormsel heeft als doel tieners (12-15 jaar) en jongeren (16-25 jaar) te begeleiden in hun groei tot volwassen katholieken, zodat ze in woord en daad getuigen van hun persoonlijke relatie met Christus en hun beleving van het Evangelie.
 
Jkjd-info.jpgongerenwerk omvat het geheel van het kerkelijk leven met evenredige aandacht voor catechese, diaconie en liturgie. Het parochiële jongerenwerk staat binnen het grotere geheel van de diocesane en de Wereldkerk. Naast de vele diocesane en landelijke initiatieven voor R.K.-jongeren heeft de nieuwe parochie belangrijke taken die we hieronder noemen.
 
Binnen het geheel van relaties met ouders, school en vrienden moet er voldoende ruimte zijn voor persoonlijke begeleiding van tieners en jongeren. Iedere nieuwe parochie zou daarom moeten voorzien in de mogelijkheid van individuele begeleiding op het gebied van geloofsgroei.
 
Elke nieuwe parochie heeft een tiener- en/of jongerengroep die door het pastorale team wordt begeleid en die samenwerkt met andere groepen binnen en buiten de parochie en die ook deelneemt aan diocesane en landelijke activiteiten, waar men elkaar kan ontmoeten en inspiratie opdoen. Al enkele jaren zijn er de volgende activiteiten: Palm-zondagweekend, DiaconAction, Power of Fire vormelingendag, de landelijke katholieke jongerendag, de Wereldjongerendagen, een dag voor jongerenkoren, de Bisdomband, zomerkampen, alsmede diverse materialen en ondersteuning voor begeleiders van groepen.
 
Elke nieuwe parochie investeert in het ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten bij geschikte jongeren die ook de kans krijgen daarin te groeien door medeverantwoordelijkheid te krijgen in de parochie en daarbuiten. Het bisdom biedt hiertoe cursussen aan.
 
Met name stadsparochies hebben aandacht voor studentenpastoraat, andere parochies hebben aandacht voor jongvolwassenen en helpen hen door te groeien naar andere gebieden van het parochieleven.
 
De parochie betrekt ouders actief in de tiener- en jongerenwerking door informatie en participatie zodat de jongeren ook van thuis uit gestimuleerd worden in hun kerkbetrokkenheid. Overigens zijn activiteiten voor ouders altijd direct op hen gericht en niet verweven met bijeenkomsten voor jongeren of tieners zelf.
 
Parochies streven tenslotte naar goede contacten met scholen in het basis- voortgezet onderwijs, maar ook met (sport)verenigingen en bijvoorbeeld scoutinggroepen.
​​​