Huwelijk en gezin

Het huwelijks- en gezinspastoraat is voor de nieuwe parochie een belangrijk speerpunt. In elke nieuwe parochie wordt geïnvesteerd in de geloofsgroei van gezinnen. Dat bestaat niet alleen uit het overbrengen van geloofskennis, maar vooral uit het overbrengen van de geloofsbeleving.
 
De parochikinderzegen.gife geeft deze vorming zelf aan kinderen (kinderwoorddienst, voorbereiding op de sacramenten) en helpt ouders ook om thuis met hun gezin een ‘huiskerk’ te zijn. Dat komt al bij de huwelijksvoorbereiding aan de orde (wie is Jezus voor jou, welke plaats geef je Hem in jullie gezin?) en in bijvoorbeeld een serie bijeenkomsten rondom (geloofs)opvoeding voor (alleenstaande) ouders.
 
Het bisdom ondersteunt gezinnen met het jaarlijkse kinderfeest en het kinderkoor-project Kisikids.De nieuwe parochie helpt tieners en jongeren om zich te verdiepen in datgene wat de Kerk van hen vraagt op het gebied van liefde, trouw en seksualiteit. In de pubertijd wordt immers de belangrijkste basis gelegd voor het huwelijk dat ze op een dag kunnen gaan sluiten.
 
De nieuwe parochie is er niet alleen in goede dagen, maar ook in kwade. Als een huwelijk in zwaar weer terechtkomt, weten de echtelieden de weg naar de priester, diaken of pastoraal werk(st)er voor een luisterend oor. Indien nodig weten zij het echtpaar door te verwijzen naar professionele (christelijke) hulpverleners. Dezelfde zorg is er voor gescheiden en alleenstaande ouders. Het is voor de nieuwe parochie de ultieme test of ze zoveel naastenliefde kan opbrengen om deze mensen te troosten, te bemoedigen en – indien het huwelijk geen grond heeft voor nietigverklaring – te helpen om trouw te blijven aan datgene wat de Kerk van ze vraagt.
 
Afhankelijk van de mogelijkheden zal de nieuwe parochie ook initiatieven nemen, waarmee ze dieper kan investeren in groei en vorming van aanstaande bruidsparen, (ex)gehuwden en gezinnen.