Gereedschapkist Nieuwe Parochie

gereedschapskist_NP.jpgHet bisdom van 's-Hertogenbosch heeft een zogeheten ‘gereedschapskist’ ontwikkeld om de vorming van nieuwe parochies praktisch te ondersteunen. Het gaat om een uitgebreid document dat teksten, checklisten en werkbladen bevat over de pastorale en bestuurlijke kanten van de nieuwe parochie.
De vorming van de nieuwe parochie is een proces dat in een aantal fasen verloopt; bij de meeste hiervan zijn materialen beschikbaar, die parochies helpen om deze stappen zo goed mogelijk te zetten. Eerder opgedane ervaring wordt hier te nutte gemaakt zodat een parochie niet opnieuw het wiel hoeft uit te vinden.
Met het verzamelen van deze materialen heeft het bisdom van 's-Hertogenbosch een zogeheten ‘gereedschapskist’ ontwikkeld om de vorming van nieuwe parochies praktisch te ondersteunen. Het gaat om een uitgebreid document dat teksten, checklisten en werkbladen bevat die als hulpmiddelen gebruikt kunnen worden om de pastorale en bestuurlijke aspecten van de nieuwe parochie in kaart te brengen en vorm te geven .
 
Zo zijn er bijvoorbeeld werkbladen voor de taakverdeling van het pastorale team en is er informatie over vier beleidsspeerpunten: jeugd en jongeren, huwelijk en gezin, roeping en vorming en Kerk en samenleving.
Ook zijn er informatie- en werkbladen voor het bestuur, de administratie en automatisering, de financiën, het vastgoed, communicatie en kerkelijke kunst. Verder komt de naamgeving van de nieuwe parochie aan bod.
 
Het systeem is losbladig en kan aangevuld worden.
U kunt het document eenvoudig als PDF downloaden.
 
​​​