Gebouwen in een parochie

gebouwen in een parochie.jpgKerkgebouwen
Kerkgebouwen zijn heilige plaatsen waar God en mensen elkaar ontmoeten. Binnen de nieuwe parochie:
• Is de parochiekerk de kerk van de nieuwe parochie waar de volledige liturgie wordt gevierd (door de week en in het weekend).
• Zijn er één of meerdere kerken waar minstens een wekelijkse Eucharistieviering op zaterdagavond of zondag plaatsvindt. Er kunnen ook Eucharistievieringen zijn door de week.
• Zijn één of meerdere kerken een zogeheten kapelkerk waar geen reguliere Eucharistievieringen plaatsvinden maar waar wel dopen, huwelijken, uitvaarten en gebedsvieringen kunnen plaatsvinden.
 
Parochiecentrum
Het pastoraal team treedt bij voorkeur op vanuit één parochiecentrum, in de nabijheid van de parochiekerk. Wanneer het parochiecentrum niet over ruimtes voor bestuurlijke en inhoudelijke (bijvoorbeeld catechetische) samenkomsten beschikt, kunnen daar ook ruimtes in andere geschikte parochiële gebouwen voor worden aangewezen. Voor de behoefte aan gebouwen van de nieuwe parochie worden zoveel mogelijk de bestaande gebouwen benut. Voor activiteiten kunnen lokaal ook niet kerkgebonden ruimtes worden gebruikt.
 
Pastorieën
De nieuwe parochie heeft in de nabijheid van de parochiekerk de pastorie, zijnde de woning van de pastoor (bij voorkeur de pastorie van de parochiekerk). Daarnaast wordt ten minste één andere (voormalige) pastorie, gelegen bij een ander kerkgebouw van de nieuwe parochie, beschikbaar gehouden voor huisvesting van één of meer pastores