Wie zijn wij - Contact

 
Sinds 1 september 2017 is benoemd tot bisschoppelijk gedelegeerde voor het Katholiek Onderwijs van het Bisdom van ’s-Hertogenbosch de heer drs. B. (Bart) P.G.M. Jansen. De heer Jansen (1964) heeft na zijn opleiding tot leraar basisschool gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen (psychologie en onderwijskunde). In de jaren daarna behaalde hij zijn Executive MBA, studeerde Godsdienstwetenschappen in Tilburg (Master Christianity & Society) en het St. Bonifatius Instituut (Baccalaureaat).
 
In 2013 werd de heer Jansen gewijd tot permanent diaken. De benoeming als gedelegeerde voor het onderwijs is parttime. Daarnaast zal de heer Jansen werkzaam blijven als diaken in het pastoraat van de Parochie Heilige Willibrord te Deurne waar hij met zijn vrouw en kinderen woonachtig is.
Voor de band tussen het Rooms-Katholiek onderwijs en de Kerk is het belangrijk dat er een goed contact bestaat. Het Rooms-Katholiek onderwijs enerzijds en de Kerk anderzijds, willen beiden met respect en erkenning voor elkaars eigen verantwoordelijkheid, werken aan het uiteindelijke doel, de zorg voor de leerling. In alle openheid, en vanuit het besef dat hier een gedeelde verantwoordelijkheid ligt, wil de gedelegeerde een ondersteunende bijdrage leveren bij de vormgeving en inhoud van de katholieke identiteit van uw school.
 
Diaken Jansen hecht er waarde aan persoonlijk contact te hebben met het onderwijsveld. Graag willen wij de dialoog verder uitbouwen om elkaar te ondersteunen bij het vormgeven van de identiteit op het vlak van religie en levensbeschouwing.
 
Als u vragen heeft of iets ter sprake wilt brengen, bent u van harte uitgenodigd om contact met hem op te nemen via onderstaand contactformulier of telefonisch via: 073 523 20 68.


Contactformulier 
 
Naam *
Email *
Vraag/ opmerking *

Code: *